Linjemontage inleder partneringprojekt i södra Sverige 

Ett glatt gäng ute på site, från vänster: Daniel Brus Byggprojektledare Linjemontage, Jonathan Pettersson Projektchef Veidekke Entreprenad, Magnus Olofsson Projektledare Öresundskraft, Magnus Skeppstedt Projektledare Linjemontage och Filip Andrén Montageledare Linjemontage.

Projektet görs i samarbete med Öresundskraft. Bland annat ska en 50 år gammal 130/50/10 kV-fördelningsstation ersättas, moderniseras och få nya kabelanslutningar.

– Det är en stor och bra beställning och vi ser många fördelar med partneringupplägget. Linjemontage har en gedigen teknisk kompetens som jag tror att Öresundskraft värdesätter och jag har bara bra erfarenheter av att arbeta med dem, säger Magnus Skeppstedt, projektledare på Linjemontage. 

– Att tidigt kunna nyttja Linjemontage tekniska kompetens har varit väldigt värdefullt. Det är också ett kul och lärorikt sätt att jobba där vi uppskattat det stora engagemanget från alla projektmedlemmar, säger Öresundskrafts projektledare Magnus Olofsson. 

Ny inomhusbyggd fördelningsstation 

Den första fasen med projekteringsarbetet påbörjades hösten 2021. Ett antal förberedande arbeten har pågått sedan april 2022 och i början av oktober sattes spaden i marken för att gräva för dränering, vatten och avlopp. Inom kort påbörjas schakt- och grundläggningsarbeten för byggnadernas bottenplattor. När projektet är klart till våren 2024 kommer den gamla 130/50/10 kV anläggningen vara utbytt mot en ny inomhusbyggd 130/10 kV station. 

– Det blir två ganska omfattande byggnader innehållande 130 kV ställverk, krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, 10kV ställverk och kontrollutrustning. 

Vi bygger bort befintligt 50 kV nät och stationen förstärks med ytterligare 130 kV kabelanslutningar. Dessutom läggs befintligt 10 kV kabelnät om till den nya stationen.  

När arbetet väl är genomfört kommer den gamla anläggningen att rivas. 

Kostnadseffektivt med partneringprojekt 

Linjemontage har många goda erfarenheter av att arbeta med Öresundskraft som beställare och ser nu fram emot att ingå ett ännu tätare samarbete i och med partneringprojektet i Skåne.  

– Överlag ser vi ett ökat intresse för partnering hos våra beställare. Det beror såklart på att det finns många fördelar och är kostnadseffektivt för båda parter, men framför allt ser jag det som ett kvitto på att vi är en tillförlitlig utförare med högt anseende inom elkraftsbranschen, säger Magnus Skeppstedt.  

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!