Reaktiva insatser är inte långsiktigt hållbart

Idag är industri och samhälle i behov av mer energi än någonsin. Det betyder att både inkommande och utgående ledningar samt tillhörande stationer måste fungera felfritt. Men ett plötsligt inträffat fel kan bli mycket kostsamt, eftersom det först behöver lokaliseras innan det faktiskt kan åtgärdas.

Förebyggande service och underhåll för industri och nätbolag

På Linjemontage arbetar vi med förebyggande serviceåtgärder såsom mätningar och komponentbyten för att kunna minimera driftstörningar samt skapa en energieffektiv process för industrier och nätbolag. Vi har bland annat kompetens inom projektledning, elkonstruktion, provning/idrifttagning (commissioning), programmering och serviceteknik.

Mätbuss

Kraven på leveranssäkerhet i näten ökar, fler kablar läggs i marken och därför är det viktigt för nätägare att ha koll på statusen i sina kabelnät. Genom vår mätbuss kan vi bistå med lokalisering och avhälpning av fel samt diagnostik.

Klicka här för att läsa mer om vår mätbuss!

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Johan Nordekvist

Projektledare Service & Underhåll

070 – 410 24 76

johan.nordekvist@linjemontage.se