Vi vill bidra till en bättre värld

På Linjemontage vill vi vara en samhällsaktör bortom vår egen kärnverksamhet. För oss är det en självklarhet att varje företag tar sitt ansvar till att förbättra omvärlden enligt bästa möjliga förmåga. För oss innebär det att vi ger medarbetare möjligheter till att växa på och utanför arbetsplatsen, att vi verkar för jämställdhet, hållbarhet, och en mer rättvis värld. 

Hållbart företagande

Linjemontage vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Antikorruption och affärsetik

Linjemontage agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Läs mer hos Institutet Mot Mutor.

Personlig vinning

Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller närstående.

Intressekonflikter

Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter.

Mutor

Vi följer alltid gällande lag om givande eller tagande av muta.

Konkurrens

Vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

Vårt samhällsengagemang

På Linjemontage ser vi det som en självklarhet att bredda vårt bidrag till samhället bortom det dagliga arbetet. Därför väljer vi bland annat att engagera oss inom ungdomsidrott, Barncancerfonden och andra initiativ som värnar om vår framtid.

De globala hållbarhetsmålen

Vi arbetar aktivt efter de Globala Målen för Hållbar Utveckling. Det innebär att vi integrerar dess punkter gällande mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och anti-korruption i strategi och verksamhet. Detta arbete följs upp och utvärderas varje år och ligger till grund för vårt policyarbete.  

Läs våra policys

För dig som vill veta mer om Linjemontages rutiner, arbetssätt och hur vi säkerställer en säker arbetsmiljö finns våra policydokument tillgängliga för nedladdning i PDF-format.

Hör av dig till linjemontage!

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!