Har du för hög eller låg spänning?

Ett återkommande problem för industrier och nätbolag är att spänningsnivåerna inte lever upp till vad som förväntas. Detta kan visas genom störningar och avbrott vilket i värsta fall kan förstöra den inkopplade utrustningen. Genom att mäta och analysera elkvaliteten kan vi snabbt komma fram till om spänningen är för hög eller låg, och ge konkreta förslag på åtgärder. 

Vi ser till att elkvaliteten håller en hög nivå

På Linjemontage gör vi återkommande mätningar och kompenseringar av elkvalitet för att du som användare ska kunna nyttja elkraften utan avbrott. Våra tekniker besitter en hög kunskap inom el och energi och kan bland annat hjälpa er med kondensatorbatterier och filterskåp. Vi har även en mätbuss, kontakta oss för mer information gällande den.

Mätbuss

Kraven på leveranssäkerhet i näten ökar, fler kablar läggs i marken och därför är det viktigt för nätägare att ha koll på statusen i sina kabelnät. Genom vår mätbuss kan vi bistå med lokalisering och avhälpning av fel samt diagnostik.

Klicka här för att läsa mer om vår mätbuss!

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Michael Swahn

Projektledare

070 – 688 20 12

michael.swahn@linjemontage.se