De olika stationstyperna

Tre av de allra vanligaste stationstyperna är mottagnings-, fördelnings- och transformatorstationer. En mottagningsstation omvandlar spänningen från regionnäten (70-130 kV) till en lägre spänning på vanligtvis 12, 24 eller 36 kV. Fördelningsstationer levererar och fördelar vanligtvis energin via spänningsnivåer på 12, 24 eller 36 kV via kabel eller ledningar till fördelningsnätet och transformatorerna i en transformatorstation ändrar den inkommande spänningen till önskad spänningsnivå. 

Från planering till färdig kraftanläggning

Vi har lång erfarenhet av att projektera och konstruera alla olika stationstyper upp till 400 kV. Vi kan bygga stationer utomhus eller i en inomhusanläggning för att spara utrymme och skydda ställverket. Med vår interna kompetens driver vi projekt med hög tids- och kostnadseffektivitet, och vi väljer partners inom markarbete och byggnation som jobbar på samma sätt. 

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Lars Pettersson

Affärsområdeschef Kraftanläggningar

070 – 254 98 00

lars.pettersson@linjemontage.se