Därför är kvalitet och hållbarhet viktigt för oss

Leveranser av hög kvalitet

På Linjemontage arbetar vi alltid för att uppnå en kvalitet i leveransen som lever upp till kundens, samhällets och våra egna högt ställda förväntningar. Vi följer ISO 9001:2015 för kvalitetsledning och utgår alltid från rådande lagar och regler. 

Hur vi jobbar med kvalitet

Hur vi jobbar med kvalitet

Kompetensförsörjning

Vi arbetar med löpande kompetensutveckling, erbjuder utbildningar och låter medarbetare växa med sina roller och ansvarsområden.

Materialval

Vi prioriterar hållbara och kvalitetssäkrade produkter och förhåller oss oberoende gentemot leverantörer på marknaden.

Kundkrav

Vi arbetar alltid för att leverera en lösning som uppfyller kundens kvalitetskrav och att arbetet görs till rätt pris i rätt tid.

Uppföljningar

Vi följer ständigt upp vårt arbete och våra projekt för att tidigt hitta potentiella avvikelser och åtgärda dessa.

En minskad klimatpåverkan

Hos oss är hållbarhets- och miljöfrågor en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi ställer krav på våra leverantörer och partners för att tillsammans med dem driva utvecklingen framåt. Vi följer ISO 14001:2015 för miljöarbete. 

Trygga arbetsplatser för alla

Vi verkar för att ytterligare höja ribban för branschens säkerhetskultur och har som målbild att våra arbetsplatser ska vara helt fria från olyckor. Därför står alltid arbetsmiljö högst upp på den dagliga agendan. Vi följer ISO 45001:2018 för arbetsmiljö. 

Hur vi jobbar med arbetsmiljö

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!