Framtiden ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet

Samhället har påbörjat en grön omställning för att minska klimatpåverkan. Industrier tar till sig ny teknik för att sänka utsläppen, och allt fler väljer el som drivmedel före bensin och diesel. För att på sikt klara av omställningen behöver vi säkra tillgängligheten av ren energi över hela landet. 

Linjemontage ger energi till hela samhället

På Linjemontage erbjuder vi kundanpassade kraftförsörjningslösningar till bland annat industrier, nätbolag och offentliga verksamheter. Vi bygger nya stationer och ledningar, renoverar redan existerande, samt utför installation, service och underhåll av anläggningar och tillhörande system. 

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Våra erbjudanden

Med förtroende från

Kom i kontakt med oss

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!