Framtiden ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet

Samhället har påbörjat en grön omställning för att minska klimatpåverkan. Industrier tar till sig ny teknik för att sänka utsläppen, och allt fler väljer el som drivmedel före bensin och diesel. För att på sikt klara av omställningen behöver vi säkra tillgängligheten av ren energi över hela landet. 

Linjemontage ger energi till hela samhället

På Linjemontage erbjuder vi kundanpassade kraftförsörjningslösningar till bland annat industrier, nätbolag och offentliga verksamheter. Vi bygger nya stationer och ledningar, renoverar redan existerande, samt utför installation, service och underhåll av anläggningar och tillhörande system. 

Korta beslutsvägar

Trots vår nationella närvaro har vi behållit känslan av det lilla bolaget där det alltid är nära till beslut och goda råd. 

Fokus på hållbarhet

Vi växlar om till en eldriven fordonspark och prioriterar gärna material och råvaror från Sverige i våra projekt. 

Erfarenhet och kompetens

Med mångårig erfarenhet och branschledande kompetens kan vi ta oss an de allra mest komplexa projekten. 

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Vår gemenskap

På Linjemontage arbetar vi som ett lag, med mycket glädje och passion, och vi bjuder in dig till att ta del av gemenskapen. 

Närhet till dig

Med 18 kontor i Sverige och ett i Norge finns vi alltid nära våra kunder och kan stötta dem i både drift och underhåll. 

Säkra leveranser

Vi ställer mycket höga krav på medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet samt att våra lösningar är trygga att använda. 

Våra erbjudanden

Med förtroende från

Kom i kontakt med oss

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!