Vi ger mer energi

Sverige satsar på hållbar energiförsörjning.
Linjemontage ser till att den når hela vägen fram.

No posts

No posts

Vi tar hand om det svenska elnätet

Linjemontages projekt sträcker sig från komplexa byggnationer av kraftanläggningar och ledningsnät till enklare renoveringar och serviceavtal. Vi utför uppdrag åt offentlig sektor och privata aktörer och våra kunder är bland annat nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Vi kan arbeta som både general-, utförande- och underentreprenör. En unik bredd med en sak gemensamt – högsta kvalitet i varje led.

Med förtroende från

Det här gör vi

Kom i kontakt med oss

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas! 

En kraftfull leverantör i samhällets tjänst

I närmare 30 år har Linjemontage levererat säkra och hållbara kraftförsörjningslösningar till landets industrier, nätbolag och offentliga aktörer. Med framstående kompetens och driv, samt närhet till våra kunder och partners, ser vi nu till att energin kan fortsätta strömma ut i samhället. 

Med gedigen erfarenhet och vilja att utvecklas

Trots att vi idag är utspridda över hela Sverige har vi lyckats behålla den särskilda lagkänsla som präglat Linjemontage sedan starten i Grästorp 1993. Här får alla bidra med sina kunskaper och idéer för att tillsammans hitta den bästa vägen framåt. Vi har en ödmjuk inställning till att aldrig vara fullärda. Det är en förutsättning för vår fortsatta framgång. 

Sverige behöver mer energi. Vi behöver din.

I takt med att elnätet fortsätter att byggas ut ökar efterfrågan av kompetens inom el och energi. Våra industrier ska bli fossilfria, bilar elektrifieras och verktyg digitaliseras. Att arbeta på Linjemontage är att skapa plats för framtidens hållbara samhälle, och vi behöver bli fler som vill göra det möjligt.