fbpx Skip to main content

Affärsområden ›

Linjemontage

Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning.

Med ny kraft mot framtiden

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

Startade

1993

Anställda

200

Länder

2

Kontor

18

NYHETER

LEDIGA TJÄNSTER

januari 17, 2022

Linjemontage expanderar och söker nu fler montörer

LINJEMONTAGE – TRE AFFÄRSOMRÅDEN

Transmission & Lokalnät

Kraftanläggningar

Industri & Service

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

Affärsområden ›

Transmission & Lokalnät

Transmission & Lokalnät

Affärsområdet omfattar byggnation av ledningsnät åt främst nätägare i norden. Våra kunder är ofta stora elbolag med stora distributionsanläggningar.

Vi levererar distributionsanläggningar, luftledningar, kabelnät och stationer samt kraftledningar upp till 400 kV. Transmission innebär oftast förstärkningar/nybyggnation av luftledningar i spänningsintervallet 36 kV- 400 kV. På spänningsnivån 36 kV – 220 kV utför vi även kabelförläggning inklusive skarvar och avslut. Gällande Lokalnätsdelen bygger vi i huvudsak kabelnät inom spänningsområdet 0,4 – 11 kV som ersätter befintliga uttjänta luftledningsnät.

Efter önskemål åtar vi oss totalutförande eller utförandeentreprenad i olika omfattning. I ett totalutförande tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till nyckelfärdig anläggning. För våra totalåttaganden använder vi egna eller inhyrda konsulter för projektering och beredning.

Vi strävar efter att hålla en hög nivå i våra projekt både vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och därmed skapa ett förtroende gentemot våra beställare som gör att man vill se oss som ett förstahandsval.

Affärsområdeschef

Håkan Eriksson
Tel: 070-745 07 08
hakan.eriksson@linjemontage.se

Affärsområden ›

Kraftanläggningar

Kraftanläggningar

Vi bygger nya och renoverar anläggningar utifrån kundernas behov.

Vårt uppdrag är att leverera driftsäkra kraftanläggningar som uppfyller gällande krav från marknaden. Målet är att vara en kostnadseffektiv och leveranssäker entreprenör som samtidigt jobbar med ständiga förbättringar. Inom ramen för alla våra uppdrag erhåller vi tjänster som planering, konstruktion, projektledning samt upphandling av entreprenader och produktion.

Vårt arbete är ett hantverk som kräver upplärning och erfarenhet, vi är helt beroende av kompetensen och samarbetet mellan all vår personal om vi ska lyckas bra i våra affärer. Därför satsar vi på löpande kompetensutbildning och fadderskap.

Affärsområdeschef

Lars Pettersson
Tel: 070-254 98 00
lars.pettersson@linjemontage.se

Affärsområden ›

Industri & Service

Industri & Service

Inom ramen för vår serviceverksamhet erbjuder vi våra kunder en helhetslösning som syftar till att minimera driftstörningar samt erhålla en så energieffektiv process som möjligt.

Våra tjänster levererar vi främst till elnätsbolag och industrikunder. Storlek på anläggningar är från mindre lågspänningskunder upp till större högspänningskunder och industrikoncerner.

Serviceverksamheten syftar till att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och erbjuda dem trygghetsavtal med förebyggande mätningar, service och underhåll. Verksamheten är bemannad med kompetenser inom projektledning, elkvalitet, elkonstruktion, provning/idrifttagning (commissioning), programmering, serviceteknik och montering.

Typiska tjänster och produkter vi levererar är:
– Periodisk tillsyn och underhåll på låg- och högspänningsanläggningar
– Ställverksbyten
– Reläskyddsbyten
– Fjärrkontrollbyten
– Transformatorbyten
– Montage, revisioner, gaspåfyllnad och injustering av brytare 0,4-145 kV
– Avslut/skarvar på högspänningskablar upp till 400 kV
– Mantelprovning av kablar upp till 400 kV
– Diagnostik och felsökning av kablar – Klicka här för att komma till Linjemontage Mätbuss
– Termografering
– Mätning, design och provning av jordningssystem
– Fast och portabel elkvalitetsmätning med tillhörande analyser och åtgärdsförslag
– Försäljning och installation av kompenseringsutrustning såsom kondensatorbatterier
– SCADA och energiövervakningssysteml
– Kommunikationslösningar och protokollomvandlingar inom PLC / RTU och fjärrkontroll
– Försäljning och installation av kompenseringsutrustning såsom kondensatorbatterier – Klicka här för att komma till LM-Power kondensatorbatterier

Affärsområdeschef

Anders Holgersson
Tel: 0702-44 55 44
anders.holgersson@linjemontage.se

KONTAKTA OSS

Linjemontage har kontor på flera platser i Sverige och ett kontor i Norge.

Postadress

Linjemontage AB
Box 134, 467 22 Grästorp

Telefon

0514 – 587 30

Fax

0514 – 519 71

Fakturaadress – email

Linjemontage i Grästorp AB
levfaktura@linjemontage.se

Fakturaadress – email

Linjemontage Service Nordic AB
levfaktura.service@linjemontage.se

Norge / Norway

Linjemontage AS
Torstadbakken 4
NO-1395 Hvalstad
NORWAY

Email för faktura

Grästorp

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 20
467 40 Grästorp

Härnösand

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand

Järfälla

Linjemontage AB
Ynglingavägen 1
177 57 Järfälla

Karlstad

Linjemontage AB
Gräsdalsgatan 9
653 43 Karlstad

Laholm

Linjemontage AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm

Linköping

Linjemontage AB
Låsbomsgatan 12
589 41 Linköping

Ljungby

Linjemontage AB
Garvaren Stationsgatan 2
341 60 Ljungby

Luleå

Linjemontage AB
Midgårdsvägen 9
973 34 Luleå

Mölndal

Linjemontage AB
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal

Norrköping

Linjemontage AB
Ståthögavägen 48
602 23 Norrköping

Ronneby

Linjemontage AB
Fridhemsvägen 8
Soft Center
372 38 Ronneby

Post
Brev:   372 25 Ronneby
Paket: 372 38 Ronneby

Skellefteå

​​​​​​​Linjemontage AB
Lagergatan 46
931 36 Skellefteå

Skövde

Linjemontage AB
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stenungsund

Linjemontage AB
Munkerödsvägen 27
444 32 Stenungsund

Sundsvall

Linjemontage AB
Heffners Allé 56
856 33 Sundsvall

Västerås

Linjemontage AB
Post: Glödgargränd 1
Besök: Metallverksgatan 4
Gods: Varmvalsvägen 3
721 30 Västerås

Örebro

Linjemontage AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro