Det här är Linjemontage

Linjemontage är ett bolag med nationell närvaro som levererar kraftförsörjningslösningar till nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Idag är vi närmare 200 medarbetare utspridda på 18 kontor i Sverige, från norr till söder, samt ett i Norge. Företaget ägs av indiska Kalpataru som är ett världsledande bolag inom elnät och infrastruktur.  

Ett bättre och mer hållbart samhälle

Om den gröna omställningen överhuvudtaget ska vara genomförbar behövs en pålitlig infrastruktur för ren energi. På Linjemontage använder vi vår kompetens för att bygga ut elnätet. Vi tar ansvar för att det ska vara säkert och av hög kvalitet. Och vi gör jobbet med både glädje och passion. Allt för att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. 

Energi för framtidens behov

För att möta klimatkrisen behöver användningen av fossila bränslen få ett definitivt slut och i Sverige är målet att bli fossilfritt 2045. Industrierna har påbörjat en revolutionerande omställning med elektrifierade processer och transportsektorn satsar på eldrift. År 2045 kommer vi att ha dubblat elanvändningen i Sverige och Linjemontage ser till att den når hela vägen fram.

Vi driver utvecklingen framåt

Linjemontage skapar nya möjligheter för samhället idag och kommande generationer. Vi ger kraft till produktion, innovation och individens vardag. Transportbandet som rullar i fabriken, servrar, smarta applikationer och elbilen som du laddar. Det är ett arbete som oftast sker i det tysta, då en kraftförsörjning utan avbrott inte märks av, men den ger oss alla möjlighet att fortsätta framåt.

Det stora företaget med den familjära känslan

Hos Linjemontage ska alla känna sig välkomna, oavsett vem du är eller vad du kan. Vi tror på öppenhet i processer, det personliga bemötandet och att alla har en viktig roll att spela. Det är så vi har byggt upp en stark lagkänsla där var och en tar ansvar för sin leverans, samtligt som vi kan stötta varandra och ha roligt tillsammans. Det är vårt recept för framgång. 

Sverige behöver mer energi.
Vi behöver din.

I takt med att elnätet fortsätter att byggas ut ökar efterfrågan av kompetens inom el och energi. Våra industrier ska bli fossilfria, bilar elektrifieras och verktyg digitaliseras. Att arbeta på Linjemontage är att skapa plats för framtidens hållbara samhälle, och vi behöver bli fler som vill göra det möjligt. 

En historia värd att berätta

Det ökade energibehovet i samhället inleder ett nytt kapitel i Linjemontages historia. Men trots att vi ser med spänning på framtiden så glömmer vi inte bort allt vi hittills har gjort. För det är den resan som tagit oss dit vi är idag. 

1993: Det första året

Linjemontage grundas i Grästorp år 1993 av Henrik Höglund. Samma år får företaget sitt allra första kontrakt inom drift och underhåll för att ta hand om Grästorp Energis elnät.

1994: Linjemontage tar sig an industrin

Redan ett år efter grundandet får Linjemontage sitt första industriprojekt när en ställverksleverans genomförs åt Volvo Powertrains fabrik i Skövde.

2010: Västeråskontoret öppnar

Med åren fortsätter Linjemontage att växa över Sverige men det är 2010 som den riktigt stora satsningen sker. Kontoret i Västerås blir det största hittills och erbjuder full inhouse-kompetens. Samma år får vi vårt första EPC-kontrakt på en 145 kV. station.

2011: Vi når 100 medarbetare!

2011 firar Linjemontage milstolpen i att nå tresiffrigt antal medarbetare över hela Sverige. Vi får även vårt första kontrakt på en transmissionslinje på 145 kV.

2019: Nya majoritetsägare

2019 köper det indiska bolaget Kalpataru in sig som ny majoritetsägare med 85%. Det är ett världsledande bolag inom elnät och infrastruktur. Detta år får vi vårt första stora projekt med Svenska Kraftnät.

2020: Miljarden passeras! 

År 2020 spränger Linjemontage äntligen miljardvallen i omsättning. Det är ett resultat av hårt arbete och engagemang från varje medarbetare, samt leveranser av hög kvalitet och säkerhet.

2021: Mätbussen rullar ut på vägarna

Under 2021 investerar Linjemontage i en fullutrustad mätbuss som kan hjälpa nätägare att ha koll på sina nät. Den används också för att lämna ett protokoll på PD-fritt montage.

2022: Kalpataru blir helhetsägare

Grundaren av Linjemontage, Henrik Höglund, väljer efter 30 år att sälja sin andel i företaget till Kalpataru Power Transmission som nu blir helhetsägare.

Vårt samhällsengagemang

På Linjemontage ser vi det som en självklarhet att bredda vårt bidrag till samhället bortom det dagliga arbetet. Därför väljer vi bland annat att engagera oss inom ungdomsidrott, Barncancerfonden och andra initiativ som värnar om vår framtid. 

Vi tar hand om det svenska elnätet

Linjemontages projekt sträcker sig från komplexa byggnationer av kraftanläggningar och ledningsnät till enklare renoveringar och serviceavtal. Vi utför uppdrag åt offentlig sektor och privata aktörer och våra kunder är bland annat nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Vi kan arbeta som både general-, utförande- och underentreprenör. En unik bredd med en sak gemensamt – högsta kvalitet i varje led.