Varje komponent spelar en avgörande roll

Övervakningen av ett elnät består av flera olika system och komponenter som samspelar med varandra. Reläskyddet ute på stationen övervakar transformatorn, och skickar genom en fiberkopplad RTU aktuella värden till driftcentralens SCADA-system. För att kommunikationskedjan ska förbli intakt krävs regelbunden service och uppdateringar. 

Från enklare systemunderhåll till komplexa installationer

Våra tekniker har god erfarenhet av att arbeta med produkter från branschledande tillverkare inom övervakningssystem. Vi kan vara med från projektets början för att rekommendera ett system utifrån era förutsättningar, eller arbeta enligt färdiga direktiv och specifikationer. 

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Tommy Alkefjärd

Chef Drifttagning

070 – 257 99 70

tommy.alkefjard@linjemontage.se