Kraftförsörjning från landsbygd till tätort

Det svenska elnätet kan se väldigt olika ut beroende på var du befinner dig. Ute i den svenska landsbygden består nätet i regel av luftburna ledningar uppsatta på stolpar. När ledningarna sedan närmar sig stad och bebyggelse så går de ner under jord via markkabel. På Linjemontage arbetar vi längs med hela ledningen, från öppna fält till stadskärnan. 

Lösningar för transmission
och distribution

Vi arbetar med ledningar och kabelnät upp till 400 kV. För transmission utför vi förstärkningar och nybyggnationer av luftledningar i spänningsintervallet 36 kV – 400 kV. På spänningsnivån 36 kV – 220 kV utför vi kabelförläggning och för lokalnät är vi verksamma inom 0,4 – 20 kV. Vi gör skarvar och avslut på samtliga spänningsnivåer. 

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Håkan Eriksson

Affärsområdeschef Transmission & Distribution

070 – 745 07 08

hakan.eriksson@linjemontage.se