Certifikat

Vi strävar ständigt efter högsta standard inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår samling ISO-certifikat är resultatet av noggranna revisioner utförda av oberoende part, i detta fallet AAA Certification AB. Genom att objektivt granska våra system, arbetssätt och rutiner säkerställs genomförande och efterlevnad i hela organisationen.

ISO 9001 – Kvalitet

Vi stoltserar med vårt ISO 9001-certifikat, vilket intygar efterlevnad av internationell standard för kvalitetsarbete. Det bekräftar vårt medvetna och systematiska arbete enligt vårt kvalitetsledningssystem, där kunden alltid står i fokus. Vår dokumentation inkluderar policys, processer, rutiner och checklistor för att garantera överlägsen leveranskvalitet.

ISO 14001 – Miljö

Vårt ISO 14001-certifikat symboliserar vårt åtagande för miljöansvar. Genom att systematiskt och proaktivt arbeta med och utveckla vårt miljöledningssystem, säkerställer vi att vi effektiviserar vår användning av resurser och ständigt höjer medarbetarnas miljökompetens. Här bygger vi inte bara elkraftsystem produkter, vi bygger en hållbar framtid.

ISO 45001 – Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är vår högsta prioritet, och ISO 45001-certifieringen är ett bevis på vårt strukturerade arbetsmiljöarbete. Vi arbetar dedikerat för att förebygga olyckor och främja en säker och sund arbetsmiljö. Med fokus på samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare skapar vi de bästa förutsättningarna för välmående på arbetsplatsen.

Kom i kontakt med oss

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!