fbpx

Arvid Brandell tar sig an nya lagkrav och framtidens energiutmaningar hos Linjemontage.

I slutet av 2020 påbörjade Arvid sin anställning hos oss på Linjemontage, med sina tidigare arbetslivserfarenheter från konsultbranschen som energiingenjör samt energibranschen som distributionselektriker tillför han en ny dimension hos oss som certifierad energikartläggare.

Han har även en bakgrund där han utfört energideklarationer och projektering och projektledning för hållbara energilösningar.

Arvid, vad är dina erfarenheter från tidigare kartläggningsarbete?  

“En av dom störta erfarenheterna är att det inte bara är stora företag som behöver hjälp, utan även mindre företag främst då energianvändningen inte tillhör deras huvudsakliga verksamhet. Det kan vara allt ifrån ridhus, reningsverk, idrottsanläggningar, produktionsanläggningar mm. Sen brinner jag för hållbara energilösningar, kan kanske bero på att jag har jobbat med att projektera, driftsätta och besikta solcellsanläggningar och laddinfrastrukturlösningar och väver gärna in de som hållbara åtgärdsförslag. Men roligast av allt är att vara ute i olika verksamheter tillsammans med företagens personal och vara ”detektiv” 😊

Ingen anläggning är den andra lik, nya utmaningar varje gång!”

“En stor fördel med att jobba på linjemontage är att vi har all kompetens inom bolaget, för att kunna tillgodose företagens behov. Exempelvis elkvalitet, kompensering, underhåll, termografering etc.”

Arvid gillar utmaningarna med framtidens energibehov.

Fem steg till energikartläggning

Ett första steg är att ta fram en energianalys, en övergripande bild av företagens totala energianvändning fördelat på fastigheter, verksamhet och transporter samt på olika energibärare så som el, fjärrvärme, drivmedel och andra typer av bränslen. Utifrån energianalysen tas en handlingsplan fram med förslag till fortsatt arbete för att kartlägga den betydande energianvändningen.  I tabellen nedan ses ett förslag till arbetsgång för att underlätta arbetet.

Energikartläggning i stora företag

Vilka företag omfattas av energikartläggningen (EKL)?

Det är ett lagkrav som omfattar alla företag som sysselsätter minst 250 personer och har en omsättning på minst 50 miljoner EURO eller en balansomslutning på minst 43 miljoner EURO.

Certifiering krävs

Energimyndigheten har som krav att kartläggningen skall genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom företagets certifierade miljö- eller energiledningssystem om sådant finns, en person med särskild kompetens.

Linjemontage har en medarbetare som är certifierad energikartläggare.

Hur ofta och när ska energikartläggningen genomföras och inrapporteras?

En energikartläggning inom ramen för lagkravet Energikartläggning i stora företag ska genomföras vart fjärde år av en certifierad energikartläggare eller person med särskild kompetens (om certifierat miljö – eller energiledningssystem finns).

Beroende på storlek på företagets energianvändning ställs det lite olika krav på hur energikartläggningen ska genomföras och därmed vad som skall inrapporteras. Men gemensamt för alla är att en ny övergripande energianalys med en handlingsplan tas fram senast 31 mars 2021.

För att ni som företag ska få ut så mycket som möjligt av energikartläggningen är vår målsättning att det ska bli en naturlig del av företagets energiarbete. Engagera hela eller delar i organisationen både uppåt och nedåt för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Tre olika gränser baserat på företagets energianvändning

Under 0,5 GWh. Har möjlighet att göra en avgränsad rapport där det räcker att följa upp den tidigare utförda energikartläggningen för 2016-2019. Dvs behöver ej definiera den betydande energianvändningen.

Under 10 GWh. Kan förenkla kartläggningen av den detaljerade biten (betydande energianvändningen) jämfört med föregående kartläggningsperiod.

Över 10 GWh. En detaljerad kartläggning ska alltid genomföras med en certifierad kartläggare eller inom ett certifierad miljö- eller energiledningssystem

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.