Pressrelease Mars/March 2019

Linjemontage får en ny partner. 

Linjemontage i Grästorp AB kan gladeligen meddela en ny partner. Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS) har ingått ett avtal om att förvärva 85% av aktierna i Linjemontage i Grästorp AB från 3H Holding AB som ägs av Henrik Höglund. Överlåtelsen är beräknad att ske under andra kvartalet 2019.

KPTS är ett dotterbolag till Kalpataru Power Transmission Ltd. (KPTL) som är ett av Indiens största och snabbast växande EPC (totalentreprenad) bolag som har utfört projekt i över 50 länder i Asien, Afrika, Mellanöstern, CIS-länderna, Australien samt Nord- och Sydamerika. KPTL är verksamma inom transmission, lokalnät, kraftanläggningar, olja och gaspipelines, järnväg, utveckling av infrastruktur, bygg och anläggning samt lager och logistik.

Linjemontage i Grästorp AB grundades av Henrik Höglund 1993 och har idag 140 anställda. Linjemontage är verksamt inom kraftförsörjningsbranschen och omsatte 700 miljoner SEK 2018. Linjemontage har etableringar på 12 orter i Sverige från Laholm i söder till Härnösand i norr samt ett kontor i Norge. Huvudkontoret finns i Grästorp.

KPTL är noterat på indiska börsen och ca 60% ägs av grundaren, familjen Munot och resterande 40% ägs av investerare och aktieägare. Företaget omsätter ca 13 miljarder SEK varav 6 miljarder SEK inom det segment som Linjemontage verkar inom.

Ägarförändringen innebär att Linjemontage kan fortsätta växa och utvecklas med Kalpataru Power Transmission Sweden AB och dess moderbolag Kalpataru Power Transmission Ltd. i ryggen.

Frågor angående pressreleasen besvaras av undertecknad

Linjemontage i Grästorp AB

Henrik Höglund, VD
070-584 44 97
e-post: henrik.hoglund@linjemontage.se

www.linjemontage.se

Linjemontage gets a new partner.

Linjemontage i Grästorp AB is pleased to announce about adding a new partner Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS). KPTS has signed the agreement to acquire 85% equity stake in Linjemontage i Grästorp AB from 3H Holding AB, owned by Henrik Höglund. The transaction is expected to close in the second quarter of CY2019.

KPTS is wholly owned subsidiary of Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) which is one of the largest and fastest growing EPC companies from India with foot prints in over 50 countries across Asia, Africa, Middle East, CIS, Australia and Americas. KPTL is engaged in power transmission and distribution, substation, oil & gas pipeline, railway, infrastructure development, civil contracting and warehousing & logistic business.

Linjemontage i Grästorp AB was founded by Henrik Höglund in 1993 and today has 140 employees. Linjemontage works within power transmission, distribution, substations, service and maintenance. Linjemontage had a turnover of 700 million SEK for 2018. Linjemontage have branch offices in 12 locations in Sweden from Laholm in the south to Härnösand in the north. Linjemontage also holds a subsidiary in Norway. The headquarter is in Grästorp.

KPTL shares are listed on Indian Stock Exchanges of which around 60% shares are owned by promoter family and balance around 40% shares are with institutional investors and public shareholders. The company has a turnover of approximately 13 billion SEK and of which 6 billion SEK comes from the segment similar to where Linjemontage operates.

The change in ownership enables Linjemontage continued growth and development with support from Kalpataru Power Transmission Sweden AB and its parent company Kalpataru Power Transmission Ltd.

Questions concerning this press release is answered by

Linjemontage i Grästorp AB

Henrik Höglund, CEO
+46 70-584 44 97
e-mail: henrik.hoglund@linjemontage.se

www.linjemontage.se