Personalstyrkan blir allt större på Linjemontage

Elenore Röing, HR-ansvarig och Helene Svensson, personaladministratör

I takt med att Linjemontage växer, ökar också antalet anställda. Elenore Röing, HR-ansvarig och Helene Svensson, personaladministratör, jobbar tätt ihop och har fått allt mer att göra.

– Bara sedan 1 april 2020 har vi anställt 34 personer och det är fler på gång, berättar Helene.  

När Linjemontage startade 1993 var 7 personer anställda, idag är det hela 185. Utvecklingen säger mycket om företagets framgång, men den innebär också ett stort ansvar vad gäller att ta hand om allt som rör personalen. Utöver chefernas nära kontakt med medarbetare är det viktigt att allt personaladministrativt fungerar, relevant information ska till exempel alltid finnas tillgänglig. I slutet på förra sommaren anställdes Elenore Röing som HR-ansvarig, en position som tidigare inte funnits inom företaget. Nu jobbar hon med Helene Svensson, personaladministratör som varit på Linjemontage i drygt 10 år. Tillsammans hanterar de personalfrågor av olika slag.

– Vi har ett paraplyperspektiv med arbetsuppgifter från A till Ö, säger Helene.

Varierande arbetsuppgifter är någonting de båda uppskattar. Det kan handla om allt från att effektivisera system och hitta rutiner som möjliggör fortsatt tillväxt, till att ge personalen vidareutbildningar och förmåner eller hitta vägar för att förbättra arbetsplatsen ytterligare.

– Det gäller att hänga med i utvecklingen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Just nu tittar vi på att ta fram en medarbetarenkät inför nästa år, berättar Elenore.

Det finns flera saker som Helene och Elenore uppskattar med sina arbeten. Mötet och kontakten med alla anställda beskriver de som det allra roligaste med jobbet. Men också att arbeta tillsammans.

– Vi märkte tidigt att vi är ett bra team. Vi fungerar bra ihop och det är roligt att ha någon att bolla tankar med, säger Helene.

Vissa faktorer har varit extra viktiga  resan från liten till stor. En av dem har varit förmågan att kunna behålla personal med specifik kompetens inom företaget.

– 2009 satsade Linjemontage, då anställdes många personer, berättar Helene. Dessutom har kompetensen alltid funnits inom företaget, vi har inte jobbat med externa tjänster. Det tror jag har varit viktigt.

En annan viktig del på resan är ”vi-känslan” och ”Linjemontage-andan”. Alla som jobbar på företaget är del av framgången och fungerar som representanter utåt.

 – Varje anställd är en viktig ambassadör för Linjemontage. Dessutom märks det att personalen sprider ett gott rykte eftersom många rekryteringar sker via tips. Vi ser det som ett kvitto på god trivsel och det vill vi förstås bibehålla, säger Elenore.

En annan faktor som talar för att det är en god arbetsplats är den låga personalomsättningen. De som börjar arbeta på Linjemontage stannar gärna kvar.

Elenore och Helene ser positivt på framtiden. Närmast ser de fram emot hösten då alla medarbetare förhoppningsvis kan ses i samband med en företagsträff som planeras i oktober. Men allt beror förstås på läget med pandemin.

– Vid det laget är vi nog närmare 200 anställda, säger de och ler. Tänk vad kul att få träffa alla samtidigt.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!