Nysignerade kontrakt för drygt 1 miljard till Linjemontage

Linjemontage inleder året på bästa möjliga sätt med 15 vunna projekt som påbörjas under året. Affärer som har ett sammanlagt kontraktsvärde på drygt en miljard kronor.

Projekten spänner över Linjemontages samtliga tre affärsområden och innebär att avtalen bland annat rör såväl ny- och ombyggnationer av transformator-och stamnätstationer som nya transmissionsledningar och flera stora servicekontrakt med industrier och sjukhus.

–Det visar vilken bredd vi har bland våra kunder vilket är en enorm styrka. Det speglar den palett av kompetens, produkter och lösningar som Linjemontage är närmast unik med att erbjuda. Vi är tacksamma för förtroendet vi fått och stolta över vår personal som både jobbar hårt för att få affärerna i hamn och ser till att utföra arbetet med högsta kvalitet, säger Lars Pettersson, AO-chef Kraftanläggningar.

Fem av projekten görs på uppdrag av Svenska kraftnät, Ellevio, Vattenfall och Göteborg Energi och innebär att Linjemontage ska bygga tre nya 130kV-stationer, en 400kV-station samt göra en utbyggnad av en befintlig 130kV-station. Linjemontage kommer även att ingå två partneringprojekt där nya ställverk, transformatorer och stationskontroll ska byggas på Kalmar sjukhus. Dessutom ska närmare 10 mil ny- och ombyggnation av ledningar i spänningsintervallet 50-400kV byggas.

–Det kommer att vara en intensiv period och vi är ödmjuka inför uppgiften. Samtidigt ser vi att det här kommer att stärka våra interna och externa samarbeten och ge oss ekonomisk trygghet, säger Håkan Eriksson , AO-chef Transmission och Distribution.

Han får medhåll av Anders Holgersson, AO-chef Industri och Service.

–Vår personal utgör själva kärnan i vårt företag och är nyckeln till att vi kan öppna upp otaliga möjligheter för våra kunder. Genom att välja Linjemontage väljer du inte bara en leverantör utan en partner som förstår värdet av att leverera över förväntan varje gång. Vi tackar för det visade förtroendet och hoppas på många återkommande projekt ihop.

Vunna projekt:

Tre nybyggnationer 130 kV-stationer
En nybyggnation 400 kV-station
En ombyggnation av 130kV-station
Två nya 10kV-stationer på sjukhus
En nybyggnation 10kV-station på industri
Två nya ramavtal för industrikoncerner
Ombyggnad av ca 20km ny 50kV- ledning
Spänningshöjning från 70 till 130kV samt ombyggnad på ca 9km ledning
Byte av ca 50km 400kV ledning
Ombyggnad av 6km 130kV ledning

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!