fbpx
Nyheter

Vi är med och försvarar Sveriges position som världsledande producent och konsument av vattenkraft

By juni 4, 2021No Comments
Efterfrågan på elkraft och dialogen kring distributionen från norr till söder är aktuell i många forum. Linjemontage driver projektet med nybyggnationen av en 400 kV luftledning mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen i Västernorrland. Andreas Thavelin är Linjemontages platsansvarige med en agenda som kräver stort engagemang. 

Beställaren Svenska kraftnät, som ansvarar för stora delar av infrastrukturen för distribution av elkraft i Sverige, har flera stora projekt på entreprenad igång idag. Framtidens konsumtion av elkraft förväntas öka med nästan 60 procent till år 2045. Då antas förbrukningen ligga närmre 200 TWh jämfört med dagens 120 TWh enligt statistik från olika rapporter. 

Såväl den tunga industrin som hushåll och samhällsnära funktioner spås ha ett ökat behov av elkraft i framtiden. Vattenkraften utgör en stor del av elproduktionen idag och 80 procent av den kommer från Norrland. Sverige och Norge är idag de länder som använder och producerar mest vattenkraft i hela världen.  

Linjemontage är på plats i Ramsele som ligger ganska exakt mitt mellan stationen i Långbjörn vid Ångermanälven och stationen vid Storfinnforsen. Ledningen som sträcker sig mellan stationerna är ungefär 35 kilometer och byggs av 129 stolpar med en spannlängd uppemot 300 meter.

Projektet i Ramsele har pågått aktivt sedan 2019 då man började med röjning av skog utmed den planerade ledningsgatan. Sedan dess har mark- och anläggningsarbetet löpt på med schaktning och etablering av vägar fram till stolpplatserna. Allt eftersom har NCC, som ansvarar för den delen av entreprenaden, även gjutit och anlagt stolpfundament av betong både prefabricerade och platsgjutna.  

Nu under maj månad i år har även vår partner Elnos kommit på plats med sina montörer, vilka har till uppgift att montera och resa luftledningsstolparna, samt lindragning.  

Stålet till projektet kommer från Indiska Kalpataru, som även är majoritetsägare i Linjemontage sedan 2019. För att hantera de stora volymerna med ståldetaljer har två stora montageytor anlagts i projektområdet. Den ena centralt i Ramsele tätort och den andra i anslutning till stationen i Långbjörn. Ytorna som förberetts för sortering, montage och logistik är stora som fotbollsplaner, 6 000 kvm och 14 000 kvm. 

Andreas Thavelin som är platsansvarig för Linjemontage i projektet säkerställer tillsammans med projektledaren Lars Nilsson att framdrift och kvalitetskrav efterlevs av hela projektorganisationen. Förutom den löpande koordineringen och uppföljningen av projektet kommer en utmaning i att hantera logistiken med den kommande leveransen av stål, parti 2 från Indien. Den totala vikten för allt stål i projektet uppgår till 1300 ton. 

–  Vi har som mål att sortera upp och förbereda denna leverans och göra den klar för montage inför kommande sommarsemester, säger Andreas. 

Projektet flyter i mångt och mycket på enligt plan, de flesta betongfundamenteten är klara. Just nu pågår byggnationen av gjutformarna vid stolpe nummer 10, en så kallad stubbe. Stubbarna är konstruerade med en stor bas och de används när man gör kraftigare svängar på ledningen. Stubbarna är utformade så att man inte behöver några stödstag utan de står och tar hela kraften själva.  

-Det är otroligt häftigt med den yta som är grävd för fundamentet, det ser ut som en stor krater som faktiskt döljs helt när vi är klara. Det är lite extra roligt att få vara en av detta projekt med tanke på hur mycket fokus det ligger på utbyggnationen av transmissionsnätet just nu, det känns som ett bra framtidsyrke helt enkelt, avslutar Andreas. 

NCC jobbar vidare med formbyggnationer ut med ledningsgatan. Här är snickarna Patrik och Marcus i vårsolen.

Vår partner Elnos monterar fortlöpande stolpar av det stål som levereras till projektet.

Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.