fbpx

Montageledaren Peter Eriksson leder arbetet med luftledningen mellan Falköping och Tidaholm. Det är ett projekt med snabb framdrift och roliga utmaningar, hittills är en fjärdedel av stolparna resta.  

Luftledningen är beställd av Vattenfall eldistribution och omfattar totalt 80 stolpar. Området mellan Falköping och Tidaholm känner Linjemontage till sedan några år tillbaka, då sju stolpar restes för denna linje. I detta fall används gitterstoplar, som varierar i höjd från 34 till 12 meter. Konstruktionen är baserad på fackverksmoduler med en bärande design av rör, och är fördelaktig eftersom den tillåter spannet att vara längre mellan varje stolpe. Till skillnad från trästolpar.  

Arbetet har löpt på enligt plan sedan projektstarten. Inför projektet har röjning och avverkning av skog längs med den planerade ledningsgatan genomförts. Stora delar av mark och anläggningsarbetet är också gjort, av underentreprenören Ottestala. De har även placerat ut de prefabricerade fundament som stolparna vilar på. Fundamenten är levererade från producenten Svensk kraftbetong i Uddevalla.  

Ungefär tre stolpar reses varje dag och projektet går fort framåt. Hittills är en fjärdedel av alla stolpar resta. Arbetet görs tillsammans med Linjemontages partner Elnos. De står för montagearbete och jobbar tillsammans med en skicklig kranförare. I sektioner om sex meter levereras gitterstolparna till site. Sedan lyfts de på plats, modul för modul. Det görs med hjälp av en stor kran som monteras på en modifierad skogsavverkarmaskin. En trogen medarbetare, som följer med på hela projektet och vars kran klarar upp till 36 meters lyft. 

Den modiferade skogsmaskinen och föraren Mikael manövrerar kranen med fast hand.

Elnos montörer sätter 16 skruvförband per sektion. Innan de klättrar vidare uppåt för nästa moment.

Gitterstolparna levereras i sektioner om 6 meter.

 Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.