fbpx

Direkt efter gymnasiet började Markus Andersson som montör på Linjemontage. Med åtta års erfarenhet från praktiskt montagearbete och med många avslutade projekt i kunskapsbanken, fick han möjlighet att ta rollen som projektadministratör.

Vi träffar Markus när han är i full fart med att kontrollera och dokumentera kraftledningsstolpar tillsammans med montören Farid. På så sätt säkerställer de att uppföljning mot kunder och leverantörer kan löpa på smidigt. Det är inte ovanligt att Markus ibland får rycka in och backa upp i stödprojekt.

Men att rycka in är bara en del av allt det Markus gör. Som projektadministratör är hans huvudsakliga uppgift att ansvara för all dokumentation kopplad till projekten, och jobba med förbättringar tillsammans med projektorganisationen. Genom att uppdatera styrande dokument, arbetsberedningar och egenkontroller, säkerställer han att statusen för olika projekt går att följa för alla som involveras i arbetet.

– I det stora hela handlar det mycket om att serva och underlätta för projektorganisationen i det löpande arbetet, säger Markus. Det är många både små och stora detaljer att hålla ordning på, projekten ska flyta på och se till att nödvändiga resurserna finns till hands.

Markus jobbar inom Linjemontage affärsområde Transmission. Här sköts framdriften av ett stort antal kraftledningsprojekt. Det är en omfattande variation på projekten och arbetet visar på företaget viktiga samhällsroll, allt från lokalnät till 400 kV stamnätsledningar som försörjer stora städer och landskap.

Det är många som samarbetar under projekten. Beroende på omfattning och komplexitet ser projektorganisationernas funktion och utformning lite olika ut. Det finns en projektledare som ansvarar för helheten, men allt från underleverantörer till myndigheter och markägare ska också involveras. För att kunden ska känna sig trygg med att kraven efterlevs är löpande uppföljningar och egenkontroller viktiga.

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.