fbpx
Nyhetertransmission nyhet

Ny 130 kV reservledning till Sollefteå förväntas spänningssättas lagom till jul

By juni 17, 2021oktober 21st, 2021No Comments
Projektledaren Kaspars Miltins leder Linjemontage arbete med upprättandet av den nya reservledningen till Sollefteå stad.

2015 blev hela Sollefteås 5000 invånare strömlösa under 5 timmar. Orsaken var att den ledning som försörjer staden lossnade från stolpen. Redan 2011 hade man påbörjat planeringen av en reservledning. Det tar tid att bereda en ny ledningsgata och skapa samverkan mellan alla intressenter så som markägare, myndigheter och entreprenörer. Lagom efter incidenten togs ett beslut 2017 om att upprätta en ny ledning in till tätorten mellan stationerna Nässe och Rödsta, så det låg rätt i tiden.

Linjemontage fick uppdraget att leverera en driftklar ledning till beställaren E.on. I uppdraget ingår projektering, inköp av material för projektet och utförande av arbetet.

Ledningsgatan sträcker sig genom det vackra Västernorrlänska landskapet med granklädda berg och dalar. Det finns utmaningar i att jobba med ledningen vid de myrmarker som vi ska förbi, men också höjdskillnaderna gör sig påminda under framdriften.

-Vi etablerade siten i början av maj och stolpresningen tillsammans med underentreprenören Powermont AB går bra. 12 av 50 stolpar är på plats, så vi räknar med att kunna påbörja lindragningen vecka 33 helt enligt tidplan, säger projektledaren Kaspars Miltins.

Den nya reservledningen går huvudsakligen parallellt med den befintliga med undantag för 1,5 kilometer av de totala 4,5 kilometerna då den gör en avstickare. Totalt ingår 50 stolpplatser i projektet och består av klassiska parmonterade trästolpar.

Vår projektledare Kapsars är 38 år och kommer ursprungligen från Lettland. Han har jobbat på Linjemontage sedan september 2020 och leder idag två transmissionsledningsprojekt.

– Jag har arbetat och har erfarenhet från flertalet länder så som Lettland, Finland, Estland, Danmark, Sverige, men jag har huvudsakligen arbetat i Lettland och Sverige, berättar Kaspars. När jag började i Sverige 2014 så arbetade jag initialt som platschef. 2016 fick jag möjlighet att axla rollen som projektledare och har hittills mest varit delaktig i projekt i Skåne. Där har jag avslutat fyra luftledningsprojekt och ett fåtal toppline-utbytesprojekt.

2019 flyttade Kaspars till Sundsvall och är idag en del av Linjemontages kontor på orten.

Arbetet med projektet har uppmärksammats i en nyhetssändning på SVT nyligen.

Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.