fbpx

De senaste månadernas arbete har varit framgångsrika för affärsområde Kraftanläggningar på Linjemontage. Med flera viktiga projekt framför sig ökar tryggheten för de anställda och framtidstron inom företaget, trots oroliga tider. 

Affärsområde Kraftanläggningar har vunnit nästan alla affärer som de lämnat anbud på sedan november. Teamet har jobbat hårt för att ta fram konkurrenskraftiga affärsförslag med smarta lösningar och goda produktval, och det har gett resultat.

– Jag vill ge en stor eloge till alla som varit med och lagt ner mycket tid, energi och tankearbete, säger Lars Pettersson, affärsområdeschef.

Många vunna affärer leder till många framtida projekt för Kraftanläggningar. Framgången visar på Linjemontages breda roll i ett konstant föränderligt samhälle. Projekten finns över hela landet och handlar om att öka elförsörjningens tillgänglighet och kapacitet, samt möjliggöra ökad fossilfri elproduktion.

Ett exempel är Linjemontages deltagande i den inledande fasen av att bygga om det elektriska nätet runt Stockholm. Genom den satsningen kommer fler stationer och ledningar att göra elförsörjningen tryggare, vilket är nödvändigt när staden växer.

I området strax söder om Ånge ska en ny stamnätstation byggas i anslutning till en stor vindkraftpark. Den sortens projekt är viktiga i omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökad fossilfri elproduktion. Ytterligare ett kommande projekt finns i Helsingborgsområdet, där ska det bli möjligt för industrier att etablera sig och ta hand om solenergi.

Framgångarna visar att affärsområdet fortsätter växa trots oroliga tider. En framtid med många kommande projekt innebär ökad trygghet för de anställda. Men också ett ökat behov av arbetskraft, därför anställs nu fler.

– Det känns bra att vi har framtiden säkrad en tid framöver, säger projektledare Patrik Karlsson.
Trenden ser ut att hålla i sig eftersom samhällets energibehov ökar och kraven på elen förändras för varje dag som går. Allt talar för fortsatt stabil tillväxt och utveckling för Kraftanläggningar på Linjemontage.

– Vad det gäller vår förmåga att ta hem nya affärer är det i stort sett som att pandemin aldrig fanns, säger Lars Pettersson.

Kraftanläggningar

Affärsområdeschef

Lars Pettersson
Tel: 070-254 98 00
lars.pettersson@linjemontage.se

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.