fbpx
Linjemontage har precis startat arbetet med en helt ny transformatorstation som ska leverera förnybar energi från ett av Sveriges största vindkraftskluster. Ett av flera projekt där företaget är en viktig kugge i hjulet för en mer hållbar elanvändning.

Mark- och byggnadsarbeten som ska förbereda för 400/130 kV-stationen Tovåsen i Ånge kommun är inne i en intensiv fas. Här ansvarar Linjemontage för hela leveransen i ett totalåtagande, från konstruktion till idrifttagning. Till sommaren ska den nya transformatorstationen stå klar att överföra runt 800MW installerad vindkraftseffekt i första etappen. Det kan ställas i relation till de dryga 350 vindkraftverk som byggdes i Sverige förra året som tillsammans gav en effekt på 1,4 GW.

– Från Tovåsen kommer investerarna få ut förnybar energi motsvarande ca 225 000 villors årsförbrukning av el när stationen är fullt utbyggd, förklarar Jonas Lindeström, projektledare på Linjemontage.

Vindkraftsklustret i Västernorrland är en av Sveriges största och noga utvald. Förutom närheten till Svenska kraftnäts stamnät ligger den 500 meter över havet vilket skapar förutsättningar för friska vindar. Förutom Tovåsen pågår ytterligare två vindkraftsprojekt där Linjemontage på uppdrag av Ellevio är totalentreprenör. Bland annat i Olingan och Torpberget som initialt vid driftsättning kommer överföra förnybar energi på ca 600MW vindkraft tillsammans.  Stationerna ska driftsättas nu i oktober respektive november.

– Vi har varit framgångsrika i att få de här projekten och det är roligt att vara en del av hela kedjan. För att den förnybara energin ska kunna levereras är vi en viktig kugge, säger Jonas Lindeström.

Förutom projekten med Ellevio så har Linjemontage ytterligare fem vindkraftsprojekt som befinner sig i olika faser, i samarbete med andra kunder.  Och om dagens prognoser om dubblerad elanvändning slår in, så är det många nya stationer som ska byggas. Det innebär att stationer inom sol- vind- och biokraft kan bli fler för Linjemontage.

– Ja, det tror jag. Vi märker att det växer och att fler upphandlingar är relaterade till vindkraft. Men det beror också på hur mycket som verkligen investeras, säger Pontus Petersson, anbud- och projektchef på Linjemontage.

Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.