fbpx

Michael Swahn och Niklas Jonsson har efter noggranna analyser av elnätet tagit fram en lösning för faskompensering som skall optimera kraftuttaget ur generatorn. 

Falbygdens Energi har ett biobränslekraftvärmeverk som driver en generator på 2,4 MW /660 V som kräver faskompensering för att få ut full effekt på generatorn.

Man har tidigare haft en annan lösning med kondensatorer utan övertonsfilter vilket har medfört att denna utrustning har havererat. Det har lett till att det inte går att få full produktion av aktiv effekt (kW) ifrån generatorn. Linjemontage har fått i uppdrag att ta fram ett system och komponenter som skall klara av den belastning och förväntade produktionseffekten som man har på anläggningen.

Genom affärsområdet Industri och Service på Linjemontage så har man tagit sig an projektet att leverera en helhetslösning. Michael Swahn och Niclas Jonsson leder projektet. Initialt gjordes en omfattande nätanalys för att få underlag för att beräkna behovet av faskompensering.

Leveransen kommer innehålla tre stycken LM Power D450, det är idag de mest kraftfulla automatiska kontaktorstyrda kondensatorbatterier med övertonsfilter som vi saluför på marknaden säger Michael Swahn.

Filterskåpen tillverkas på beställning och beräknas vara klara till vecka 38 då arbete på site påbörjas, i projektet ingår även att demontera befintligt system och ersätta med det nya. Vi har beräknat drifttagning redan under vecka 41 säger Niclas Jonsson.

Läs mer om våra filterskåp på www.lmpower.se