fbpx

Ingen plats kunde vara bättre för ett nytt kontor än Skellefteå. Norra Sverige har elöverskott och det ökar potentialen för industrisatsningar och behovet av Linjemontages kompetens.  

– Nu är vi igång, säger Johan Forsgren. 

Sedan årsskiftet har Linjemontage kontor även i Skellefteå. Här jobbar Johan Forsgren, elkonstruktör och idrifttagare tillsammans med David Hultman, servicetekniker. De tycker det är spännande med ett nytt kontor och menar att satsningen har stor potential.

– Det känns utmanande att vara med i en ny etablering, säger Johan och kollegan David fyller i:

– Behovet av service och underhåll minskar inte. Snarare tvärtom. Det ökar i takt med kundernas tillväxt och deras behov att säkerställa produktion.

Platsen kunde inte vara bättre. Nyligen rapporterade SVT Nyheter om ett överskott på el i norra delen av Sverige och ett underskott i söder. Den pålitliga elproduktionen i norr har länge varit en stabil faktor för elnätet och produktionen. Detta är en av många anledningar till att nya industrier väljer att etablera sig i regionen.

Andra fördelar som norra Sverige har är god tillgång på markytor och kallt klimat som gynnar industrier med behov av kylning. Den starka utvecklingsmiljön ställer höga krav på elnätet med omfattande utbyggnader, på så vis ökar behovet av att bygga infrastruktur för elförsörjning.

Det finns många satsningar som visar på utvecklingen i regionen. Bland annat driver Luleå tekniska universitet nu ett projekt, T-25, tillsammans med industrin och elnätsbolag. Deras mål är att locka 25 000 personer till norra Sverige. I projektet deltar LKAB, SSAB, Northvolt, Boliden, Mobilaris och Skellefteå Kraft. Ytterligare ett par exempel på utvecklingen är Northvolts batterifabrik som kommer kräva 2TWh/h, samt Hybrits fossilfria stålproduktion som kommer kräva uppemot 15TWh/h.

– Vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt, konstaterar Johan Nordekvist, strategisk projektledare i region norr.
– I Skellefteå växer både näringslivet och det omgivande samhället. Vår kompetens behövs och vi har fått ett varmt välkomnande av kollegor och kunder i industrin och elnätsbranschen.

Linjemontage är med och vill möjliggöra de kommande industrisatsningarna. I SVT Nyheter beskrivs industriutvecklingen som viktig för att Sverige och Europa ska klara klimatmålen. Linjemontages delaktighet blir extra värdefull när många aktörer satsar på att utveckla hållbara produkter och lösningar, eftersom det stämmer överens med företagets ambition att bidra till ett hållbart samhälle.

Satsningen i norr är fördelaktig på fler sätt. Samarbetet mellan kontoren i Skellefteå och Luleå bidrar till ökad kundtrygghet i hela regionen. Avstånden och restiderna till kund blir kortare, och kontoren kan dra nytta av varandras resurser sinsemellan. Det tillåter arbetet att styras av rätt kompetens och hög kvalitet, snarare än avstånd. På samma sätt innebär det även att Linjemontage kan låta framtida rekrytering styras av kompetens, snarare än plats. Det gynnar hela företaget.

David och Johan i det nya kontoret i Skellefteå.

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.