fbpx

”Med kompetens, ansvar och arbetsglädje bidrar Linjemontage till ett bättre och mer hållbart samhälle”

Idag gör vi ett nedslag i ett av Linjemontages arton kontor, nämligen i Karlstad.

På Gräsdalsgatan 9 i Karlstad, där vi har vår arbetsplats, delar vi gemensamhetsutrymme med företaget Edeco.

Våra kollegor i Karlstad är ett glatt ungt gäng, med stor kompetens som täcker stora delar av Linjemontages totala erbjudande. Alla tre affärsområden Kraft, Transmission och Lokalnät samt Service och Industri, är representerade på kontoret.

Under hösten 2020 har det byggts ett komplett provrum för provning av kontrollskåp och FAT. Gänget i Karlstad har redan genomfört kompletta provningar av kontrollskåp till några av våra transformatorstationsleveranser. Planen är att samtliga kontrollskåp i de kommande leveransprojekten Olingan och Torpberget ska provas från vårt nya provrum i Karlstad.

Vi upplever att våra kunder uppskattar vår lokala närvaro i Värmland, dels på av grund lokala bygg-och projektmöte, provrum, FAT. Ytterligare en fördel är att vi kan bemanna våra projekt lokalt.

”Kulturen på Linjemontage präglas av arbetsglädje, öppenhet, kunskap och kompetens” svarar Jonas Lindeström på frågan om hur det är att jobba på Linjemontages kontor i Karlstad.

Jonas Lindeströms roll är projektledare och anbudsansvarig inom affärsområdet Kraft.

Jonas har en gedigen utbildning inom området elkraft. 2001 avslutade han sin elkraftutbildning på Mälardalens högskola i Ludvika, därefter förkovrade han sig ytterligare och läste upp till en civilingenjörsexamen på Chalmers i Göteborg. 2003 flyttade Jonas till London och jobbade i kraftförsörjningsprojekt för tunnelbane- och järnvägsnätet.

Efter utflykten till London flyttade han hem till Karlstad. Sedan 2015 har Jonas varit anställd på Linjemontage och offererat och projektlett kraftanläggningsprojekt. Flera projekt Jonas projektleder och har lett är lokaliserade runt om i Värmland, men även på andra håll i landet.

På frågan om vad det är som gör att Jonas trivs på sitt arbete svarar Jonas:  -”Vi har varit lyckosamma med att vinna en hel del spännande projekt, vi har en bra gemenskap både på kontoret i Karlstad och med övriga kollegor runt om i landet. Vi verkar också i en intressant bransch där det händer mycket, inte minst är det den ökande elektrifieringen som möjliggör ett mer hållbart samhälle. För Linjemontages del så ser vi ljust på framtiden med bra inflöde av intressanta och spännande projekt”.

Jonas kollegor i Karlstad, utöver alla andra 173 som jobbar på Linjemontage är:  

– 2 kollegor jobbar med projektledning inom affärsområdet Transmission och lokalnät
– 1 kollega jobbar med mekanisk anläggningskonstruktion
– 2 kollegor jobbar med elkonstruktion
– 1 kollega jobbar med idrifttagning
– 1 kollega jobbar med elkonstruktion och idrifttagning
– 1 kollega jobbar med fjärrkontrollsystem och idrifttagning

Slutligen säger Jonas -”Vi är ett riktigt vasst gäng här i Karlstad, men vi ser gärna att fler kollegor ansluter sig till oss här i Karlstad. Det vi söker är en byggprojektledare, en dokumentansvarig, flera montörer samt ytterligare en anbudsansvarig och projektledare”.

Aktuella lediga tjänster i Karlstad

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.