fbpx

Kundernas önskemål om pålitlig elförsörjning och Linjemontages erfarenhet lade grunden för den egna produktserien, LM-Power. Det handlar om kondensatorbatterier som fyller en samhällsviktig funktion, och som dessutom blir värdefulla i arbetet mot ett hållbart samhälle. 

Förra året lanserade Linjemontage en egen produktserie, LM-Power, snedavstämda och kontaktorstyrda kondensatorbatterier. Designen utgår från kundernas önskemål och grundas på 25 års erfarenhet.

– Vi utvecklade en robust grundmodell som är anpassningsbar till kundernas specifika behov, säger Niclas Jonsson, produktansvarig inom elkvalitet.

Serien kan ses som ytterligare ett tecken på Linjemontages snabba tillväxt. Här erbjuds service med helhetslösningar, allt från mätningar och konsultation till installation och drifttagningar.

Den breda kundkretsen talar ett tydligt språk. Kondensatorbatteriet fyller en viktig funktion i flera delar av samhället. Bland annat används det på sjukhus och i offentlig förvaltning, men även av nätbolag och industriföretag. Batteriets smarta lösningar bidrar till tryggare system genom att skapa högre pålitlighet och driftsäkerhet.

Kondensatorbatteriet är fördelaktigt på flera sätt. Det bidrar till lägre elkostnader och ger förbättrad elkvalitet. Dessutom skapar det en bättre miljö för annan utrustning i anläggningar. Batteriet har även optimala tekniska lösningar, ett exempel är den genomtänkta placeringen av kondensatorer och reaktorer. Den ger en bättre temperaturbalans som, i kombination med smart ventilation, gör att produkten klarar mer krävande miljöer.

I jakten på ett hållbart samhälle ökar energibehovet och elförbrukningen. I samband med det växer risken för störningar på nätet.
– Vi är rätt säkra på att störningshalterna kommer öka, säger Niclas Jonsson.

Det är ett framtida problem där produktserien kan få stor betydelse, eftersom den på ett effektivt sätt minskar störningar. Dessutom kan kondensatorbatteriet kombineras med ett aktivt filter, som utesluter störningar helt och hållet. På så sätt kan produkten ses som en del i steget närmare ett mer hållbart samhälle.

Är du nyfiken på att veta mer? Läs vidare om Linjemontages produktserie, LM-Power, här.

Kontakta oss

För ytterligare information samt försäljning, kontakta oss enligt nedan.

Produktägare
Nicklas Jonsson
niclas.jonsson@linjemontage.se
Tel: +46 70 410 28 35

Projektledare
Michael Swahn
michael.swahn@linjemontage.se
Tel: +46 70-688 20 12

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.