fbpx
Nyheter

Ett år senare: Linjemontages satsning har full fart

By maj 26, 2021maj 27th, 2021No Comments
I de norra delarna av Sverige fanns stora möjligheter med kommande projekt och etableringar. För drygt ett år sedan satsade Linjemontage på att etablera sig i den regionen. Idag kan vi konstatera att Linjemontage är med på det snabba utvecklingståget.  

Jan-Erik Frilén i mitten, tillsammans med montörerna Mattias Kananen och Jacob Hallberg vid varsin sida.

Att satsa på etablering i norra Sverige skulle öppna många möjligheter för Linjemontage. Här var flera projekt och industrietableringar på gång som var svåra att nå från södra delar av landet. Sagt och gjort. Sedan ett år tillbaka är företaget på plats i norr med flera kontor som samarbetar med varandra. En som varit med på resan sedan start är Benny Ericsson, regionansvarig i norr.

– Det har varit en intressant resa. Vi har lyckats väl med rekrytering och blivit varmt välkomnade i branschen. Resan har bara börjat och vi vill fortsätta växa.

 

Ett av nytillskotten i Luleå är Jan-Erik Frilén. Han har varit på plats sedan årsskiftet och arbetar som projektledare. I Jan-Eriks roll ingår många olika arbetsuppgifter, allt från planering till kontakt med markägare eller underleverantörer. Han berättar att han har haft stor nytta av tidigare yrkeserfarenhet.

– På min förra arbetsplats Vattenfall Eldistribution var jag beställare och det har gett mig ”bra ögon”. Det är en fördel att känna till både beställarens och leverantörens arbetssätt när man jobbar som projektledare.

 

Flera projekt har tagit fart och kan ses som ett tecken på att Linjemontage är med på tåget. Målet om att vara med i utvecklingen i norr är uppfyllt. För Jan-Eriks del handlar det för tillfället om två projekt med olika omfattning.

– Ett av projekt ska slutföras nu i sommar med spänningssättning i juli. Det andra har större omfattning och löper fram till hösten 2023. Där handlar det om att förnya ett ställverk och utöka dess elkapacitet.

Det sistnämnda projektet är ett bra exempel på hur Linjemontage arbetar mot visionen om att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Arbetet med att förbereda för större elkapacitet är nämligen tänkt att användas för kommande vindkraftsparker, närmare bestämt fem stycken.

 

Linjemontages fortsatta arbete i norr verkar både hoppfullt och positivt.

– Det är här framtiden finns, säger Jan-Erik. Det ser jättebra ut med många etableringar som kommer i norr och vi har stor kompetens inom företaget. Jag tror garanterat att det är fler projekt på gång.

Anders Holgersson, affärsområdeschef för Industri & Service var på besök i Luleå i veckan och besökte de aktuella projekten.

Regionansvarig, Benny Ericsson är nöjd med etableringen så långt. Nästa steg blir att flytta in i nya kontorslokaler.

Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.