fbpx Skip to main content
Nu är de automatiska kondensatorbatterierna med övertonsfilter vid elkraftgeneratorn på 2,4 MVA hos Solör Bioenergi Falköping AB driftsatta.
Omslagsfoto – Solör Bioenergi.

Driftansvariga på elkraftanläggningen är riktigt nöjda med resultatet, då effektfaktorn på generatorn ständigt visar ett stabilt och konstant värde på 1,0.

Kondensatorbatterierna är konstruerade och programmerade så att de i olika steg kopplas automatiskt in eller ur efter behov av reaktiv effekt i anläggningen. Vid konstruktion och beräkning av de kondensatorbatterier som skulle levereras till anläggningen fick man ta hänsyn till svängningarna i systemet och anpassa kapaciteten efter det.

Syftet med kondensatorbatterierna är att de tar hand om hela det reaktiva effektbehovet i anläggningen. Ett resultat av detta blir ökad produktivitet från generatorn, då man kan leverera mer aktiv effekt eftersom de inte behöver ta den reaktiva effekten ifrån nätet. Den reaktiva effekten skapas på plats med våra automatiska kondensatorbatterier.

Vi har nu kunnat mäta upp att strömmen i anläggningen har sänkts med ca 400 Ampere efter inkoppling av våra kondensatorbatterier samtidigt som produktionen av aktiv effekt har ökat, säger Niclas Jonsson som är projektledare på Linjemontage affärsområdet Industri och Service.

Nu har denna anläggning, som är baserad på förnybar energi, blivit ännu mer miljövänlig eftersom den kan producera el effektivare.

Matningen av de automatiska kondensatorbatterierna sker med skenpaket som är 19 m långt och klarar en belastning på 2500 Ampere. Skenpaketet är levererat av Mericon AB.

läs mer om LM POWER och kondensatorbatterier på www.lmpower.se

LM POWER D450

LM POWER D450

Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a. elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och vi är ca 180 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.