fbpx

För ett och ett halvt år sedan startade Linjemontage ombyggnation av kraftanläggningen Älberg, i Hallsberg. Mycket har hänt sedan start och snart närmar sig sommaren. Därefter följer projektets spännande kritiska sluttamp med idrifttagningen. 

 Det var i slutet av 2019 som projektledaren Jesper Höglund räknade anbudet för ombyggnationen av kraftstationen Älberg, i Hallsberg. Uppdraget handlade om att modernisera och förnya 40 kV-delen i 130-40-20 kV stationen. Jespers anbud hamnade rätt och Linjemontage tog hem kontraktet.  

I början av sommaren 2020 var projektet i gång med markarbete, som utfördes av underentreprenören Veidekke. Och redan i september kunde den nya prefabricerade betongbyggnaden resas på plats. Därefter tog Linjemontages eget arbete fart med installation och dragning av kablage på anläggningen i samarbete med underentreprenören Nevecka 

Lagom till sommarens industrisemester i år förväntas elkraftarbetet vara klart.  

– En milstolpe i projektet var när den nya transformatorn från Etra Kolektor kom på plats, berättar montageledaren och ansvarig på plats, Tobias Berntsson och kollegan Fredrik Olsson som är två av de fem medarbetare från Linjemontage under projektet.  

När semestern är slut inleds sluttampen på projektet. Då ska idrifttagning ske stegvis i de olika faserna och i december 2021 ska anläggningen lämnas över till beställaren, Vattenfall Eldistribution.  

Projektet med kraftanläggningen Älberg tillhör Linjemontages affärsområde Kraftanläggningar. Tongivande alla vid leveranser är målet om att vara en kostnadseffektiv och leveranssäker entreprenör. Löpande pågår ett arbete med ständiga förbättringar för att utveckla tjänster och erbjudanden inom verksamheten. Detta är projektet i Hallsberg ett exempel på. Tobias Berntsson, montageledare under projektet med lång erfarenhet, berättar:  

– Något vi arbetat intensivt med under de senaste åren är hantering och ordning på site. För att effektivisera och kvalitetssäkra leveranser utvecklar vi ständigt vårt arbete. Vi har utformat och strukturerat arbetsbodar och –containrar så de är optimerade för vår verksamhet och underlättar det dagliga arbetet. 

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Industri och Service
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.