fbpx

Vi söker erfarna Drifttagare samt Elkonstruktörer för kommande projekt.

Linjemontage ser en ökad efterfrågan av tjänster och projekt till kunder inom industri och offentlig förvaltning. Vi har därför valt att anpassa vår verksamhet efter detta och kommer utöka vårt team med ytterligare kompetenta medarbetare.  

– Under 2020 har vi påbörjat en satsning inom affärsområde Service och Industri där vi bland annat tagit oss an utvecklingen av egna kondensatorbatterier, investering i en komplett utrustad mätbuss för kabelfelsökning och kabeldiagnostik. Nu rustar vi teamet för att klara framtidens leveranser av projekt och tjänster till våra kunder. 

/ Anders Holgersson, affärsområdeschef Service och Industri 

Nu söker vi seniora Driftagare och Elkonstruktörer till våra projekt.

Aktuella tjänster för Affärsområdet Service och Industri

Lediga tjänster

Linjemontage expanderar och söker Montageledare till Affärsområde Industri och Service

Tillsammans med projektledare och konstruktörer planerar och förbereder Du projekten. På site leder och utför…

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.