Mats och hans kollegor säkrar industriernas drift

Mats Lindgren, servicetekniker på Linjemontage

För att undvika ovälkomna stopp i industriernas produktion krävs regelbunden service av högspänningsanläggningar och ställverk. Att underhålla brytare och reläskydd i ställverken är något som Linjemontage har lång och bred erfarenhet av – bland annat genom servicetekniker som Mats Lindgren.

​​​​​​Han har just avslutat ett serviceunderhåll på Smurfit Kappa i Piteå, en av många industrier som valt Linjemontage för att underhålla ställverkens brytare.

– När vi utför de här jobben säkerställer vi att brytarna fungerar som de ska om det blir kortslutningar eller överströmmar. Det ger ett skydd för kundernas anläggningar och bör göras åtminstone vart tredje år, berättar Mats Lindgren.

Bred kompetens inom brytarunderhåll

Själv har han 38 års erfarenhet som tekniker inom branschen och är sedan 2021 anställd hos Linjemontage där han arbetar som servicetekniker, i huvudsak på låg- och högspänningsanläggningar i spänningsintervallet 0,4-40 kV. En gedigen bakgrund som han har gemensamt med många av sina kollegor.

– Jag har väldigt erfarna och kunniga arbetskamrater. Idag finns en uppsjö av olika brytare och då är det skönt att ha varit med ett tag. Men förra veckan hade vi besök av en ganska ny kollega som var med för att se och lära, det är så vi utvecklas och skapar bred kompetens.

Under det senaste uppdraget i Piteå servade Linjemontage ett 90-tal brytare. Ett arbete som innebär att Mats Lindgren och hans kollegor kontrollerar utlösningsfunktioner, övergångsresistenser, till-och frånspolar samt smörjer och funktionsprovar brytarna.

– Sedan får kunden ett protokoll där allt är dokumenterat.

Viktigt att serva ställverken

Varje år genomför Sveriges industrier planerade driftstopp då man också passar på att få sina ställverk servade för att säkra att produktionen inte äventyras av fel som hade kunnat undvikas.

– Vi rättar oss efter kundernas stopp som är ett bra tillfälle att göra kraftunderhållet. Om man inte underhåller brytarna kan det få besvärliga följder som driftstörningar, produktionsstopp och brand i ställverken. Därför är det viktigt att vi servar regelbundet.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!