Service ›

Mätbuss

Eftersom kraven på leveranssäkerhet i näten ökar, och fler kablar läggs i marken, är det viktigt för nätägare att ha koll på statusen i sina kabelnät.

Därför har linjemontage rustat upp och införskaffat utrustning för att hjälpa nätägare med att ha koll på sina nät, också för att kunna lämna ett kvitto på att, i egna entreprenader mot kunder, lämna ett protokoll på PD-fritt montage.

JOUR OCH KONTAKTNUMMER
010 – 491 65 00

Kabeldiagnostik PD och TD på upp till 36 kV enligt norm

Med PD (Partial Discharge), kan man se nivån och vart PD-aktiviteter är i kabeln

TD (TanDelta) är en metod som talar om hur kabelisoleringen mår.

TD appliceras med fördel på äldre kabel.

Man får ett värde på Kabelisoleringens skick generellt, men inte vart på kabeln isoleringen är svag. Kabeldiagnostiken är ett hjälpmedel för nätägaren att säkerställa driften i sitt nät, att kunna planera för avbrott och upprustning i nätet. Att förekomma ofrivilliga avbrott i ström leveransen till kunder.

VLF test 45 kV peak

VLF (Very Low Freqency), är ett hållbarhetsprov för pex-kabel.

Då man sett att DC-test inte är bra för plastisolerad kabel, tog man fram ett lågfrekvent AC test,(0,1hz),för att skona plastisoleringen.

Ett lågfrekvent AC isolationsprov av kabel.

Kabelfelsökning på de flesta spänningsnivåerna.

Med en fullutrustad Mätbuss, och lång erfarenhet från kabelfelsökning, är förutsättningarna bra för att hitta ”luriga” fel.

Mantelprov och mantelfelsökning på alla spänningsnivåer.

Mantelprovet är ett prov för att säkerställa att manteln på kabeln är hel för att minimera vatteninträngning, då vatten är en stor orsak till snabb föråldring/sönderfallande plastisolering.

Kan användas som en koll för att säkerställa att kabel inte skadats vid förläggning.

Återledarprov/Skärmkontroll.

Återledarprov/Ymerprov, för att ha koll på kontinuiteten i kabelskärm och jordnät.

Kabelutsättning.

Vid schakt/markarbeten är det viktigt att ha koll på vart kraftkabel ligger, för att undvika dyra avbrott vid kabelskada som kan uppkomma vid schakt/borrning.

Även rör kan sättas ut vid rätt förutsättningar.

DC test upp till 80 kV.

DC test används för PILK-Papper/olja isolerad kabel, då den typen av isolering inte påverkas av DCn som plast/pex isolerad kabel gör.

JOUR OCH KONTAKTNUMMER

010 – 491 65 00

Kontakt och offert

Ansvarig operatör
Anders Nilarp
Telefonnummer
070-535 05 27
Mailadress
anders.nilarp@linjemontage.se

Projektledare
Jesper Höglund
Telefonnummer
073-025 75 48
Mailadress
jesper.hoglund@linjemontage.se