Linjemontage tar nästa kliv i Grundfors

Joakim Brännholm, Magnus Lövgren, Per-Erik Almstedt

Efter en lyckad första fas har Linjemontage nu tagit nästa steg i arbetet med en helt ny kraftanläggning i Grundfors.

– Det är roligt och utmanande eftersom det är ett stort och tekniskt komplext uppdrag, säger projektledare Jan-Erik Frilén.  

Markarbetet som påbörjades i somras i samarbete med Linjemontages underentreprenör Nekab är i det närmaste klart. Den norrländska vintern har dock pausat det sista gjutningsarbetet och i väntan på våren inriktas nu arbetet mot montaget i kontrollrumsbyggnaden som ska vara hjärnan i den 400/130/40/20 kV-stationen som ska ersätta den gamla.

– Nu har vi påbörjat installationen av allmänel, belysning och värme. Senare under våren fortsätter installationsarbetet med alla kontrollskåp som behövs för att styra och övervaka anläggningen, förklarar Jan-Erik Frilén. 

Projektet utförs på uppdrag av Vattenfall eldistribution AB och Jan-Erik Frilén är nöjd med insatserna hittills och samarbetet med de inblandade aktörerna. Samtidigt framhåller han komplexiteten då både Svenska kraftnät och Vattenfall vattenkraft AB har parallella förnyelseprojekt med kopplingar mot den nya anläggningen. Något som innebär samordning kring drifttagning och montage.   

– Det kräver bra planering och dialogen är A och O, men så är det ofta i våra projekt. 

När anläggningen står klar våren 2023 kommer den ha kapacitet att leverera 1500 MW och ansluta både vind- och vattenkraft till stamnätet. 

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!