Linjemontage ställer om till grön fordonsflotta

Linjemontage är idag en viktig aktör i elektrifieringen av Sverige. Nyligen byggde företaget en av landets största laddanläggningar för elbilar och kunder erbjuds även energikartläggning för att minimera elförbrukningen. Nu påbörjas arbetet med att ställa om till en egen fossilfri bilpark.

– Vi vill även intern vara en del av den gröna omställningen så det känns som ett logiskt och bra beslut. Vår största klimatpåverkan är våra resor och på det här sättet bidrar vi till hållbara transporter, säger Anders Holgersson, affärsområdeschef på Linjemontage.

Han och sex andra anställda har redan kvitterat ut en ny eldriven förmånsbil och ytterligare 17 elbilar är beställda. För Linjemontage är det viktigt att föregå med gott exempel i omställningen till ett hållbart energisystem.

Det finns idag inget krav att välja elbil när det gamla förmånsbilsavtalet löper ut, men Linjemontage uppmuntrar sina anställda och ser också ett stort intresse.

Certifierad energikartläggare och laddinfrastruktur

I takt med att allt fler väljer att ställa om till en fossilfri fordonspark ökar även trycket på utbyggnad av laddinfrastruktur. Här är Linjemontage ledande i att hjälpa exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och industrier som behöver hjälp med att tillgodose behovet av laddstolpar. Att Linjemontage även har certifierade energikartläggare innebär att man kan hjälpa såväl stora som små kunder med helhetslösningar kring laddinfrastruktur.

– Vi hjälper kunden med bidragsansökningar från staten, projektering, installation och hela kedjan till drifttagning. Allt beroende på vad kunden vill ha. Vi gör också energiutredningar för att optimera energianvändningen och möjliggöra för kunden att ladda på ett energieffektivt sätt. Det är en styrka att vi finns på så många platser i landet och kan ge kunden personlig och snabb service, säger Arvid Brandell, certifierad energikartläggare på Linjemontage.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!