Linjemontage i mål med totalentreprenad av ny kraftledning

Den nya kraftledningen som ska trygga Sollefteåbornas elleveranser är nu spänningssatt. Ett projekt där Linjemontage framgångsrikt tagit sig an helhetsansvaret för färdigställandet av 130kV-ledningen.

– Vi har kompetensen och åtar oss gärna fler stora engagemang, säger projektledare Kaspars Miltins. 

Den nya kraftledningen mellan Nässe och Rödsta ersätter den gamla trotjänaren som länge försörjt Sollefteå med el. Redan 2011 påbörjades planerna på en ny, parallell dragning. Ett förberedelsearbete som tagit tid då det kräver samverkan mellan markägare, nätägare och entreprenörer. Fyra år senare drabbades staden av strömavbrott då ledningen lossade från stolpen.

Kaspars Miltins, projektledare

– Nu har vi byggt en ny fräsch ledning som säkrar strömförsörjningen under lång tid framöver, säger Kaspars Miltins som är stolt över det arbete Linjemontage gjort tillsammans med sina underleverantörer på uppdrag av Eon.

Projekteringen startade för ett år sedan av underentreprenören ML Linjeteknik AB och i maj påbörjades arbetet på site med resning av de totalt 52 nya stolparna i samarbete med underleverantören Powermont AB. I uppdraget har projektering, utförandet på plats och inköp av material ingått – ett helhetsansvar som Linjemontage har flera tidigare erfarenheter av. Senast i Björkvattnet där man byggde en 31 kilometer lång 130kV-ledning för att kunna ta emot energin från vindkraftsparken i området.

– Ingen kostym är för stor för oss, vi har kunskapen att bedöma och sy ihop helheten i de här projekten. Det har gått bra i Sollefteå och varje sådan här erfarenhet gör oss starkare.

Totalentreprenaden är den första för Kaspars Miltins i Linjemontage regi där han varit anställd projektledare sedan september 2020. Han har dock stor erfarenhet av likande uppdrag från våra grannländer Danmark och Finland, men även från Lettland där han själv är född. Och han hoppas att Linjemontage får fler förtroenden att ansvara för ytterligare helentreprenader framöver.

– Vi har kunnandet och erfarenheten, så jag ser fram emot fler projekt.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!