Linjemontage har bredden inom SCADA och PLC 

Ett övervaknings- och styrsystem är idag en förutsättning för sjukhus och industrier som vill undvika ovälkomna störningar i elförsörjningen och få full kontroll över sin elanläggning. Här har Linjemontage under många år varit ledande.

– Vår styrka är att vi har all kompetens inom företaget. Kunden väljer allt från mindre kompletteringar till full övervakning och automatiseringar i elkraftsanläggningar, säger Christian Gustafsson, automationsingenjör på Linjemontage. 

Både små och stora SCADA-lösningar 

Nyligen avslutades en omfattande installation på ett av de större länssjukhusen i Mellansverige. Uppdraget innebar att Linjemontage bytte ut och kompletterade samtliga kraftförsörjningsstationer och byggde upp ett helt nytt system för övervakning och automatiska växlingar.  

Just nu pågår ett omfattande projekt för en av Sveriges tyngsta industrier där Linjemontage under de kommande åren ska byta ut samtliga ställverk och understationer med tillhörande SCADA- och PLC-system. 

– Men vi kan också skala ner det, vilket kan vara ett alternativ för en mindre industri eller verksamhet som inte vill göra en så stor investering på en gång. Då kan vi exempelvis installera en mindre SCADA-applikation i enbart en station. Det kan man sedan bygga ut över tid, vilket ger möjlighet att senare få en fullständig överblick och styrning av hela sin elkraftsanläggning, säger Christian Gustafsson. 

Alla kompetenser finns inom Linjemontage 

Tillsammans med ytterligare tre kollegor ansvarar Christian Gustafsson för att designa, beställa och konfigurera den utrustning som ska knyta ihop stationerna. Dels programmera SCADA-systemet och PLC men även designa och sätta upp kompletta nätverk för kommunikation mellan alla stationer. 

– I vårt programmeringsteam har alla erfarenhet av automation och kan produkterna som vi levererar väldigt bra. Vi är också unika i det avseendet att vi har all expertis inom företaget, från projektledning och konstruktion till montage och provare. Det ger både slutkunden och oss en trygghet då vi inte behöver vara beroende av ytterligare parter, säger Christian Gustafsson. 

Unika lösningar  

Han ser också fler kundfördelar med sättet Linjemontage bygger och designar anläggningarna. 

– Vi är unika i hur vi bygger anläggningarna. Vi använder samma SCADA-mjukvara överallt i våra installationer, ifrån OP-paneler lokalt i en station till det övergripande systemet. 

Det innebär att det alltid är samma bilder, händelser, larm och tidsstämplar i alla system vi levererar, stora som små.  

– Vi har goda kunskaper och använder oss av kommunikationsprotokoll som är branschstandard inom elkraft för alla våra lösningar till SCADA och PLC. Vår lösning fokuserar alltid på redundans och stabilitet, vilket i praktiken innebär att varje SCADA-system har egna anslutningar till reläskydd och PLC:er. Inget system är beroende av det andra för att fungera, vilket gör att det inte är lika sårbart.    

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!