Linjemontage fortsätter satsningen på KMA

Hugo Eliasson, KMA-samordnare på Linjemontage

Ett år har gått sedan Hugo Eliasson tillträdde tjänsten som KMA-samordnare hos Linjemontage.

– Jag har fortsatt förvalta och utveckla det viktiga arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsarbetet som alltid varit högt prioriterat inom vårt företag.

För att sätta sig in i verksamheten som bedrivs från Linjemontages 17 kontor och många projekt runt om i landet har det blivit många och långa resor för att följa arbetet på plats ute på siterna.

Elsäkerhet och arbetsmiljö

– Den här tiden har givit mig möjlighet att följa arbetet på plats, från Jokkmokk i norr till Växjö i söder. Mycket fungerar väldigt bra, men jag har vässat grundstrukturen med arbetsmiljöplan, risklistor, arbetsberedningar och i vissa projekt även SJA (Safe Job Analysis). Dessutom arbetar vi kontinuerligt med exempelvis kemikaliehanteringen och att det ska finnas säkerhetsdatablad för allt som används, säger Hugo Eliasson.

Mycket fokus har också gått till det systematiska arbetsmiljöarbetet och elsäkerhet. Alla projektledare och montörer har fått utbildning i induktion och hur man undviker risker för strömgenomgång i samband med det.

– Det är oerhört viktiga frågor för Linjemontage, vår personal och våra kunder. Vi arbetar ständigt och metodiskt för att ha en säker arbetsplats där alla kommer hem från jobbet.

Parallellt har ett nytt system införts vilket medfört att nya och uppdaterade laglistor upprättats och finns på hemsidan. Just nu pågår en kartläggning av processen för offerter och projektledarrollen. Målet är att dokumentera arbetssätten för att kunna hitta det mest effektiva flödet.

Vad är prioriterat inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbetet framåt?

– Närmast planerar vi att införa ett nytt avvikelsehanteringssystem där man rapporterar in om något blir fel. Det blir av samma typ som de flesta av våra kunder använder. Digitalisering är alltid en ambition med förbättringsarbetet. Ständiga förbättringar generellt är något som jag också strävar efter, exempelvis genom erfarenhetsåterföring efter alla projekt, gärna tillsammans med underentreprenörer och beställare, säger Hugo Eliasson.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!