Linjemontage förstärker nätet i Värmland

Johan Holmgren, projektledare

Nu drar arbetet med att förlägga 5,5 kilometer kabelförband igång i Munkfors. Ett projekt som kommer att utföras i två etapper och öka överföringskapaciteten till nätet. 

Den första etappen innebär att 4,1 kilometer kabel ska förläggas i Munkfors på uppdrag av Ellevio. Ett arbete som nu påbörjats med styrbar borrning, en kostnadseffektiv metod som dessutom är ett betydligt mindre ingrepp för miljön än att schakta bort stora jordmassor. Därefter ska den gamla ledningen bytas ut mot 130kV markkabel i dubbla förband.

– Den befintliga luftledningen har uppnått sin tekniska livslängd. Nu har man valt att förnya med markkabel i dubbla förband genom de två samhällena Munkfors och Deje. Med den nya på plats kommer man kunna öka överföringskapaciteten och ansluta mer energi samt säkerställa driften, berättar Johan Holmgren, projektledare på Linjemontage.

Arbetet med den första delen kommer bli klar i år och parallellt med förläggningen av kabeln pågår en ledningsbyggnation av en annan aktör.

– Den måste samordnas med oss för att vi ska kunna slutföra arbetet i ändarna av kabelstolparna. Men vi räknar med att kunna komma igång med etapp två i början av nästa år.

Då återstår 1,4 kilometers förläggning i Deje. Hela projektet är värt cirka 50 miljoner och väntas stå klart under 2023.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!