Linjemontage bygger ny transformator- och fördelningsstation i Ängelholm

Förra veckan påbörjade Linjemontage arbetet med en ny 130 kV-station i Ängelholm. Stationen består av två tegelklädda byggnader med klätterväxter för att smälta in i den omkringliggande miljön. 

– Jag har jobbat på Linjemontage i 22 år och detta är tredje gången jag bygger en inomhusstation, så det är relativt ovanligt, säger Lars Rehnberg som leder montagearbetet på plats i Ängelholm.

Den nya stationen i kvarteret Håve uppförs på uppdrag av Öresundskraft och ligger i tätbebyggt område. Den består av två byggnader som ska inhysa såväl krafttransformatorer och högspänningsapparatur som kontrollutrustning och ställverksfack. När anläggningen står klar ersätter den två gamla stationer från 60-talet, vilket kommer att stärka Ängelholms elnät.

– Att den nya uppförs inomhus har flera skäl. Dels gör fasaden att den blir mer tilltalande i stadsmiljö, dels finns en viktig säkerhetsaspekt med att bygga in kraftstationen utom räckhåll för allmänheten, förklarar Catrine Josefsson, projektledare på Linjemontage.

Stationen som ska transformera ner spänningen från regionnätet kommer kläs i tegel och dessutom få planteringar där skogsklematis kan klättra uppför väggarna. Dessutom kommer anläggningen säkras av omgivande staket. Men där är man inte än.

– Nu börjar vi med att installera vägguttag och belysning och sedan kan vi montera stål och brytare. Det flyter på bra, säger Lars Rehnberg och får medhåll av Catrine Josefsson.

– Ja, sedan projektet drog igång förra våren har vi haft en väldigt fin dialog med Öresundskraft. Trots att bygglovet drog ut på tiden har det gått bra tack vare att alla parter samarbetat och varit engagerade.

Håve station står klar i början av 2023.

Målbilden av Håve station 2023.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!