Behöver ni redovisa er energianvändning?

Enligt lag ska företag med minst 250 anställda och en omsättning på minst 50 miljoner euro genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Detta måste göras av en certifierad energikartläggare eller av företagets miljö- och energiledningssystem – om ett sådant finns tillgängligt. Vad som ska inrapporteras beror på företagets energianvändning. 

Vi hjälper er med underlag och handlingsplan

På Linjemontage har vi certifierade energikartläggare med lång erfarenhet från energideklarationer och projektledning för hållbara energilösningar. Vi hjälper er med att ta fram en analys av företagets energianvändning och en handlingsplan med förslag till fortsatt arbete. Vi kan även stötta er vid planering av laddinfrastruktur och bidragsansökningar.

Kraftens väg från produktion till förbrukning

Linjemontage har kapaciteten som krävs för att leverera hela värdekedjan från produktionsanläggning till förbrukning. Vi planerar projekt, erbjuder nyckelfärdiga anläggningar, bygger luftledningar och gör kabelförläggningar. Med tjänster inom service och underhåll ser vi till att vår leverans står stadigt för en lång tid framöver.

En naturlig partner inom kraftförsörjning

Sedan 1993 har Linjemontage hjälpt industrier, nätbolag och offentliga verksamheter att säkra distribution och mottagande av elkraft. Vi värnar om att bygga långsiktiga relationer och kan arbeta med både partnering och samverkan. Som en leverantörsoberoende aktör kan vi välja de material och produkter som passar kunden och projektet bäst.

Med trygghet och kompetens

Kom i kontakt med oss

Arvid Brandell

Projektledare

070 – 377 00 53

arvid.brandell@linjemontage.se