Intensivt arbete inför idrifttagning av nytt ställverk utanför Katrineholm

Montageledaren Tommy Olsson och kollegan Mats Ozol deltar i drifttagningsarbetet som nu är i sin slutfas på stationen utanför det lilla samhället Sköldinge i Södermanland.

15 kilometer öster om Katrineholm ligger den lilla kyrkbyn, Sköldinge, med anor från 1300-talet. Kyrkan är belägen på en höjd med samhället runt omkring. En halv kilometer från byns kärna har Vattenfall ett 130/40 kV ställverk som Linjemontage under 2021 har huvudentreprenaden för. Syftet är att ersätta den tidigare fackverkskonstruktionen med en ny ställverksbyggnad.

Ställverksbyggnaden inrymmer nu alla brytare och övrig utrustning med moderna funktioner. Byggnaden är levererad av Finja, ett företag som är verksamma i Katrineholm.

Sedan första spadtaget hösten 2020 har Linjemontage i samarbete med Tobbes Schackt kommit långt i arbetet på stationen. I och med den nya byggnaden för 40 kV ställverket kommer områdets areal att minskas och nya staket att resas. Flera av betongfundamenten som ursprungligen var tänkta att återanvändas var i så pass dåligt skick att de har fått ersättas mot nya välputsade och släta fundament.

Efter idrifttagning av den nya stationen återstår det bara att riva det gamla ställverket. Vattenfall har i samband med ombyggnationen även genomfört underhåll och ombyggnation av ledningarna in mot stationen.

Tommy Olsson och Mats Ozol har jobbat tillsammans på Linjemontage i många år. Tommy började direkt efter gymnasiet, medan Mats tog anställning vid ett annat installationsföretag. Kollegorna är båda från Grästorp och gick i samma klass på Nils Ericson Gymnasiets elprogram.

– Man kan säga att det är en bra sammanhållning, säger Tommy.

Tommy och Mats har varit med och monterat den nya anläggningen, dragit in det nya kablaget från transformatorn och byggt upp strukturen i kontrollbyggnaden.

– Det skall bli skönt med semester nu, det har varit en intensiv vår i detta projekt, så drar nästa projekt igång direkt efter sommarn, avslutar Mats.

Den 17 juni kommer den nya an läggningen att spänningssättas och lämnas över till Vattenfall under hösten när etapp 2 är klar.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!