Ägarförändringar

Efter 26 år som egen företagare har jag nu beslutat att sälja 85% av aktierna i Linjemontage i Grästorp AB med dotterbolagen Linjemontage Service Nordic AB och Linjemontage AS. Köparen är bolaget Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS)

De resterande 15% behåller jag och fortsätter som VD.

KPTS är ett dotterbolag till Kalpataru Power Transmission Ltd. (KPTL) som är ett av Indiens största och snabbast växande EPC (totalentreprenad) bolag som har utfört projekt i över 50 länder i Asien, Afrika, Mellanöstern, CIS-länderna, Australien samt Nord- och Sydamerika. KPTL är verksamma inom transmission, lokalnät, kraftanläggningar, olja och gaspipelines, järnväg, utveckling av infrastruktur, bygg och anläggning samt lager och logistik.

KPTL är noterat på indiska börsen och ca 60% ägs av grundaren, familjen Munot och resterande 40% ägs av investerare och aktieägare. Företaget omsätter ca 13 miljarder SEK varav 6 miljarder SEK inom det segment som Linjemontage verkar inom.

Tillträdet kommer att ske den 1 maj

Vad händer nu då?

Svaret är att vi fortsätter som vi gjort tidigare.

Vår organisation är inte förändrad till någon del.

Organisationsnummer, bankuppgifter samt övriga kontaktuppgifter är oförändrade.

För ytterligare information om Kalpataru, se hemsidan www.kalpatarupower.com

Har ni frågor och funderingar så är ni välkomna att kontakta undertecknad på telefon 070-584 44 97 eller e-post henrik.hoglund@linjemontage.se

Hälsningar Henrik Höglund

VD Linjemontage i Grästorp AB

Change of ownership

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner]

After 26 year as a private company owned 100% by me. I have made the decision to sell 85% of the shares in Linjemontage i Grästorp and its subsidiary’s Linjemontage Service Nordic AB and Linjemontage AS. The buyer is Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS)

The remaining 15% of the shares I will keep, and I will also continue working as CEO.

KPTS is wholly owned subsidiary of Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) which is one of the largest and fastest growing EPC companies from India with foot prints in over 50 countries across Asia, Africa, Middle East, CIS, Australia and Americas. KPTL is engaged in power transmission and distribution, substation, oil & gas pipeline, railway, infrastructure development, civil contracting and warehousing & logistic business.

KPTL shares are listed on Indian Stock Exchanges of which around 60% shares are owned by promoter family and balance around 40% shares are with institutional investors and public shareholders. The company has a turnover of approximately 13 billion SEK and of which 6 billion SEK comes from the segment similar to where Linjemontage operates.

This transaction will be executed upon May 1st, 2019.

What happens next?

The answer is: ”Business as usual”. Our organization is unchanged, and we will continue as before.

The registration numbers and VAT numbers are unchanged, the same goes for bank accounts and other contact information.

For additional information on Kalpataru, see their website www.kalpatarupower.com

If you have any further questions, please contact our CEO Henrik Höglund via telephone
+46 70-584 44 97 or via e-mail henrik.hoglund@linjemontage.se

Regards, Henrik Höglund, CEO Linjemontage i Grästorp AB

[/vc_column][/vc_row]