Med ny kraft mot framtiden

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

1993
Startade vi
150
Anställda
2
Länder
14
Kontor
Nyheter
september 28, 2020

Linjemontage och Truncatis i samarbete för ny kontorssatsning

På Skutviken alldeles intill Luleå Hockeys hemmaborg, Coop Norrbotten Arena, har Linjemontage regionkontor i norr fått sin start. Ett samarbetsavtal, som initialt handlar om kontorslokaler i storleksordningen 8-12 platser, har…
Lediga tjänstertransmission
september 17, 2020

Linjemontage söker en Projektadministratör för affärsområdet Transmission med placering i Sundsvall

Nu söker vi en Projektadministratör som kommer att stötta och avlasta projektledaren och projektgruppen med olika administrativa uppgifter. Eftersom vi har projekt över hela Sverige kommer resor att ingå i arbetet och…
Nyheter
september 10, 2020

Linjemontage mätbuss är flitigt anlitad

Linjemontage har införskaffat en mätbuss med tillhörande mätutrustning för att utföra kabelfelsökningar såväl som kabeldiagnostik i fält.
Lediga tjänsterLuletransmission
juni 17, 2020

Linjemontage söker projektledare för regionkontoret i Luleå för affärsområdet Transmission

Nu söker Linjemontage fler ansvarstagande projektledare till vårt team. Hos oss erbjuds du möjligheten till ett arbete med mycket ansvar, men också frihet att utföra det på säkraste och effektivaste…
Nyheter
juni 17, 2020

Nu är Benny redo för att dra igång Linjemontage i norra Sverige

Det sker mycket spännande aktiviteter på Linjemontage, bland annat den nya satsningen med etableringen av ett regionskontor i Luleå som skall täcka verksamheten i norra Sverige. Här finner ni länkar…
Nyheter
juni 16, 2020

Nicklas Spaanheden söker nu fler montörer och montageledare till Kraftanläggningar.

Nu finns det flera tjänster ute på vår karriärsida och vi söker just främst personal till vårt nya kontor i Luleå och även till vår verksamhet i Göteborg, samtidigt har…

LINJEMONTAGE – TRE AFFÄRSOMRÅDEN

TRANSMISSION & LOKALNÄT

KRAFTANLÄGGNINGAR

SERVICE & UNDERHÅLL

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

Affärsområdeschef

Håkan Eriksson
Tel: 070-745 07 08
hakan.eriksson@linjemontage.se

TRANSMISSION & LOKALNÄT

Affärsområdet omfattar byggnation av ledningsnät åt främst nätägare i norden. Våra kunder är ofta stora elbolag med stora distributionsanläggningar.

Vi levererar distributionsanläggningar, luftledningar, kabelnät och stationer samt kraftledningar upp till 400 kV. Transmission innebär oftast förstärkningar/nybyggnation av luftledningar i spänningsintervallet 36 kV- 400 kV. På spänningsnivån 36 kV – 220 kV utför vi även kabelförläggning inklusive skarvar och avslut. Gällande Lokalnätsdelen bygger vi i huvudsak kabelnät inom spänningsområdet 0,4 – 11 kV som ersätter befintliga uttjänta luftledningsnät.

Efter önskemål åtar vi oss totalutförande eller utförandeentreprenad i olika omfattning. I ett totalutförande tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till nyckelfärdig anläggning. För våra totalåttaganden använder vi egna eller inhyrda konsulter för projektering och beredning.

Vi strävar efter att hålla en hög nivå i våra projekt både vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och därmed skapa ett förtroende gentemot våra beställare som gör att man vill se oss som ett förstahandsval.

Affärsområdeschef

Lars Pettersson
Tel: 070-254 98 00
lars.pettersson@linjemontage.se

KRAFTANLÄGGNINGAR

Vi bygger nya och renoverar anläggningar utifrån kundernas behov.

Vårt uppdrag är att leverera driftsäkra kraftanläggningar som uppfyller gällande krav från marknaden. Målet är att vara en kostnadseffektiv och leveranssäker entreprenör som samtidigt jobbar med ständiga förbättringar. Inom ramen för alla våra uppdrag erhåller vi tjänster som planering, konstruktion, projektledning samt upphandling av entreprenader och produktion.

Vårt arbete är ett hantverk som kräver upplärning och erfarenhet, vi är helt beroende av kompetensen och samarbetet mellan all vår personal om vi ska lyckas bra i våra affärer. Därför satsar vi på löpande kompetensutbildning och fadderskap.

Affärsområdeschef

Anders Holgersson
Tel: 0702-44 55 44
anders.holgersson@linjemontage.se

SERVICE & UNDERHÅLL

Inom ramen för vår serviceverksamhet erbjuder vi våra kunder en helhetslösning som syftar till att minimera driftstörningar samt erhålla en så energieffektiv process som möjligt.

Våra tjänster levererar vi främst till elnätsbolag och industrikunder. Storlek på anläggningar är från mindre lågspänningskunder upp till större högspänningskunder och industrikoncerner.

Serviceverksamheten syftar till att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och erbjuda dem trygghetsavtal med förebyggande mätningar, service och underhåll. Verksamheten är bemannad med kompetenser inom projektledning, elkvalitet, elkonstruktion, provning/idrifttagning (commissioning), programmering, serviceteknik och montering.

Typiska tjänster och produkter vi levererar är:
– Periodisk tillsyn och underhåll på låg- och högspänningsanläggningar
– Ställverksbyten
– Reläskyddsbyten
– Fjärrkontrollbyten
– Transformatorbyten
– Montage, revisioner, gaspåfyllnad och injustering av brytare 0,4-145 kV
– Avslut/skarvar på högspänningskablar upp till 400 kV
– Mantelprovning av kablar upp till 400 kV
– Termografering
– Mätning, design och provning av ordningssystem
– Fast och portabel elkvalitetsmätning med tillhörande analyser och åtgärdsförslag
– Försäljning och installation av kompenseringsutrustning såsom kondensatorbatterier
– SCADA och energiövervakningssysteml
– Kommunikationslösningar och protokollomvandlingar inom PLC / RTU och fjärrkontroll

KONTAKTA OSS

Linjemontage har kontor på flera platser i Sverige och ett kontor i Norge.

Postadress

Linjemontage AB
Box 134, 467 22 Grästorp

Telefon

0514 – 587 30

Fax

0514 – 519 71

Skövde

Linjemontage AB
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Mölndal

Linjemontage AB
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal

Grästorp

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 20
467 40 Grästorp

Västerås

Linjemontage AB
Post: Glödgargränd 1
Besök: Metallverksgatan 4
Gods: Varmvalsvägen 3
721 30 Västerås

Örebro

Linjemontage AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Linköping

Linjemontage AB
Låsbomsgatan 12
589 41 Linköping

Karlstad

Linjemontage AB
Gräsdalsgatan 9
653 43 Karlstad

Laholm

Linjemontage AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm

Härnösand

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand

Sundsvall

Linjemontage AB
Heffners Allé 56
856 33 Sundsvall

Järfälla

Linjemontage AB
Ynglingavägen 1
177 57 Järfälla

Stenungsund

LinjemontageAB
Munkerödsvägen27
444 32 Stenungsund

Norge / Norway

Linjemontage AS
Bjørnstadmyra 7
NO-1712 Grålum
NORWAY

Norrköping

Linjemontage AB
Ståthögavägen 48
602 23 Norrköping