Framgång ska firas! En ny station spänningssatt och i drift enligt tidplan.

Ny station möjliggör inkoppling av förnybar el till cirka 6600 eluppvärmda hushåll.

I Fjällboheden i Västerbotten har Linjemontage på uppdrag av Vattenfall under 20/21 byggt en 130/30kV station. Stationens syfte är att ta emot produktion från Fjällboheden Vindparks 10 turbiner som kan leverera upp till 42MW vilket medför en produktion på drygt 160 gigawattimmar , motsvarande elbehovet för cirka 6 600 eluppvärmda hushåll.   

Lagom inför midsommarfirandet så spänningssattes stationen helt enligt tidsplanen. Stolta kunde delar av projektgänget fira med tårta.  

– Framgång ska firas, säger Mwafak Chukro som har varit Linjemontage projektledare i Fjällboheden.  Han fortsätter med att lyfta fram hur viktigt det är att i sådana här projekt ha en tät och konstruktiv dialog med beställaren och underentreprenörerna.  

– Det gäller att få ihop teamet och se det som ett gemensamt projekt där alla delar har sin roll och är viktiga som länkar i hela projektkedjan. Tyvärr kunde inte alla som varit delaktiga vara på plats och äta tårta men jag vill ändå att alla ska känna att dom gjort ett bra jobb och känna stolthet. 

– Roligt att Linjemontage etablerat sig i norra delarna av landet, det behövs konkurrens. Som beställare känner man projektmedlemmarnas gedigna inställning till kvalitet och driv med tanke på den tighta tidplanen där man lyckats bygga denna station under 12mån.  säger Henrik Vesterberg projektledare hos Vattenfall.  

Mwafak avslutar sin mening med att all heder och ära går till alla involverade medansvariga i projektet som arbetat helhjärtat från start till avslut och gjort detta möjligt. 

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!