Framåtandan har drivit Linjemontages ekonomi till nya nivåer

Sofia Backström, ekonomichef

Växtvärk, kulturkrockar och en omsättning som närapå tiodubblats. Sedan Sofia Backström tillträdde som ekonomichef 2008 har Linjemontage expanderat, vilket även märkts på ekonomi- och administrationavdelningen som nyligen anställt en controlleransvarig och genomgått flera förändringar.

– Jag är väldigt glad att ha så kompetent personal som hela tiden vill framåt.

Det har gått 13 år sedan Sofia Backström tillträdde tjänsten som Ekonomichef på Linjemontage. Då låg fokus på att implementera det, för företaget, nya affärssystemet Pyramid. Ett led i att förenkla projektredovisningen när bolaget vid den här tiden fått drygt 50 anställda och projekten började bli större.

– Det första året gick mest ut på att sätta sig in i bolaget, få igång Pyramid och organisera så att vi fick olika ansvarsområden. Då bestod ekonomi-, administration- och löneavdelningen bara av två fastanställda och två inhyrda, berättar Sofia Backström.

Men två år senare öppnade det nya kontoret i Västerås med fokus på Kraftanläggningar. En viktig milstolpe i företagets historia, men också en utmaning rent ekonomiskt.

– Det positiva var att vi fick in en bredare kompetens vilket bidrog att vi kunde bredda oss på marknaden. Men vi tvingades samtidigt ligga ute med mycket pengar innan vi kunde fakturera kunderna. Det blev en slags växtvärk där vi ville mer än vad vi ibland kunde klara av rent likviditetsmässigt.

Lösningen blev i ett första skede att byta bank och nya arbetssätt så att man aktivt kunde följa likviditeten. Affärerna fortsatte att trilla in och Linjemontage öppnade kontor efter kontor runt om i landet för att kunna tillmötesgå efterfrågan och göra företaget till en självständig aktör på marknaden. Ett kvitto på att Linjemontage lyckats kom 2019 när det börsnoterade indiska bolaget Kalpataru gick in som huvudägare.

– Det gav oss helt nya ekonomiska muskler. Dessutom har Kalpataru egen stålverkning, vilket gav oss fördelaktiga priser.

Den nya ägarstrukturen innebar också nya insikter när den platta, svenska företagsuppbyggnaden mötte den mer hierarkiskt uppbyggda strukturen. Att veta i vilken ordning man skulle gå ut genom en dörr kunde leda till lätt förvirrande situationer men har också gett många nya perspektiv.

– Det har varit både spännande och utmanande. Indierna är väldigt bra på att ställa frågor som gör att vi blir bättre på att analysera och i det finns ett stort värde för företaget. I och med att vi kunnat växa har vår avdelning också kunnat rekrytera fler personer som är jätteduktiga och kommer in med ny kunskap som smittar av sig på oss andra.

Ett sådant exempel är den nyanställda controllern Håkan Lindbäck som närmast kommer från ABB och som har stor erfarenhet av större bolag och vet vilka krav som ställs på rapporteringen.

– Han har det övergripande ansvaret för den ekonomiska uppföljningen av projekten, då mycket av min egen tid går åt till möten och rapportering mot Indien. I och med det kan projektledarna få mer feedback och stöttning och förhoppningsvis kunna ägna sig mer åt verksamheten. Vi vill vara lätta att få tag på och kunna vara ett stöd för de andra i företaget, förklarar Sofia Backström.

Men arbetet med att anpassa kostymen i ett välmående och växande bolag är ständigt pågående. När Sofia Backström började 2008 hade Linjemontage en omsättning på 163 miljoner och ett 50-tal anställda. I år är omsättningsprognosen 1 438 miljoner samtidigt som de anställda fyrdubblats. Ett exempel är ett nytt leverantörsfakturasystem som avdelningen just nu förbereder och som ska vara på plats den 1 februari. Det är tänkt att underlätta arbetet när fakturorna blivit fler, och ska mer inriktas på kontroll än att stansa in siffror som man tidigare gjort.

– ​​​​​​​Vi behöver följa med i utvecklingen när det kommer ny teknik som förenklar vårt arbete, vilket också kan vara utmanande för organisationen. Jag är verkligen stolt över alla på ekonomiavdelningen som under hela resan fått vara anpassningsbara och utmanat sig då det varit, och fortfarande är, en komplex resa. Vi har väldigt kompetent personal som hela tiden vill framåt och som ställer upp för varandra och bolaget. Det är fint att se och ger energi.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!