Fler verksamheter väljer ett reservkraftsystem för att säkra strömförsörjningen

När samhällets allra mest kritiska funktioner blir mer elberoende ökar efterfrågan av en säker strömförsörjning – även om elnätet ligger nere. I 25 år har Linjemontage hjälpt kunder med allt från helhetslösningar inom reservkraftsystem till underhåll och modernisering.

Att kunna upprätthålla sin verksamhet även vid ett strömbortfall är idag ett måste för många industrier, sjukhus och andra viktiga aktörer i samhället. På Linjemontage har man lång erfarenhet av att hitta märkesoberoende lösningar som passar kundens behov.

– Vi har en fördel av att vi inte är bundna till ett visst fabrikat. Därför kan vi ge kunden det de vill ha och som är anpassat till deras kostym, behov och plånbok, säger Hans Jakobsson, projektledare på Linjemontage.

Han har själv drygt 17 års erfarenhet av att projektera och montera reservkraftsystem. Enligt hans bedömning har nätet blivit sämre under det senaste decenniet och det har även påverkats av oroligare väder som gett längre strömavbrott.

– Många samhällsviktiga funktioner har idag en verksamhet som inte tål strömbortfall utan de måste säkerställa att kritiska funktioner bibehålls även om elnätet försvinner långa perioder. Det kan till exempel handla om dataanläggningar och sjukhus. Men vi märker också att många industrier tittar mer på reservkraftsystem för att inte produktionen ska stanna.

Linjemontage gör projekt inom reservkraftsystem i egen regi och genomför såväl planering, projektering och drifttagning. Något som man bland annat nyligen gjort för region Kalmar län. I region Kronoberg och region Jönköpings län har Linjemontage bytt ut styrsystemen. Just nu pågår även ett projekt för LKAB där Linjemontage genomför automatik- och ställverksbyten i fyra reservkraftsaggregat.

– Det var gamla och analoga lösningar i reservkraftsaggregaten och nu får man en helt digital styrning som säkrar LKAB:s kritiska drifter vid ett nätbortfall, berättar Johan Nordekvist som leder det projektet.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!