Ett år senare: Linjemontages satsning har full fart

Jan-Erik Frilén i mitten, tillsammans med montörerna Mattias Kananen och Jacob Hallberg vid varsin sida.

I de norra delarna av Sverige fanns stora möjligheter med kommande projekt och etableringar. För drygt ett år sedan satsade Linjemontage på att etablera sig i den regionen. Idag kan vi konstatera att Linjemontage är med på det snabba utvecklingståget.  

Anders Holgersson, affärsområdeschef för Industri & Service var på besök i Luleå i veckan och besökte de aktuella projekten.

Att satsa på etablering i norra Sverige skulle öppna många möjligheter för Linjemontage. Här var flera projekt och industrietableringar på gång som var svåra att nå från södra delar av landet. Sagt och gjort. Sedan ett år tillbaka är företaget på plats i norr med flera kontor som samarbetar med varandra. En som varit med på resan sedan start är Benny Ericsson, regionansvarig i norr.

– Det har varit en intressant resa. Vi har lyckats väl med rekrytering och blivit varmt välkomnade i branschen. Resan har bara börjat och vi vill fortsätta växa.

Ett av nytillskotten i Luleå är Jan-Erik Frilén. Han har varit på plats sedan årsskiftet och arbetar som projektledare. I Jan-Eriks roll ingår många olika arbetsuppgifter, allt från planering till kontakt med markägare eller underleverantörer. Han berättar att han har haft stor nytta av tidigare yrkeserfarenhet.

– På min förra arbetsplats Vattenfall Eldistribution var jag beställare och det har gett mig ”bra ögon”. Det är en fördel att känna till både beställarens och leverantörens arbetssätt när man jobbar som projektledare.

Flera projekt har tagit fart och kan ses som ett tecken på att Linjemontage är med på tåget. Målet om att vara med i utvecklingen i norr är uppfyllt. För Jan-Eriks del handlar det för tillfället om två projekt med olika omfattning.

– Ett av projekt ska slutföras nu i sommar med spänningssättning i juli. Det andra har större omfattning och löper fram till hösten 2023. Där handlar det om att förnya ett ställverk och utöka dess elkapacitet.

Det sistnämnda projektet är ett bra exempel på hur Linjemontage arbetar mot visionen om att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Arbetet med att förbereda för större elkapacitet är nämligen tänkt att användas för kommande vindkraftsparker, närmare bestämt fem stycken.

Linjemontages fortsatta arbete i norr verkar både hoppfullt och positivt.

– Det är här framtiden finns, säger Jan-Erik. Det ser jättebra ut med många etableringar som kommer i norr och vi har stor kompetens inom företaget. Jag tror garanterat att det är fler projekt på gång.

Regionansvarig, Benny Ericsson är nöjd med etableringen så långt. Nästa steg blir att flytta in i nya kontorslokaler.

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!