Effektivare produktion av el vid elkraftanläggning efter installation av kondensatorbatterier från LM-Power

Nu är de automatiska kondensatorbatterierna med övertonsfilter vid elkraftgeneratorn på 2,4 MVA hos Solör Bioenergi Falköping AB driftsatta.

Driftansvariga på elkraftanläggningen är riktigt nöjda med resultatet, då effektfaktorn på generatorn ständigt visar ett stabilt och konstant värde på 1,0.

Kondensatorbatterierna är konstruerade och programmerade så att de i olika steg kopplas automatiskt in eller ur efter behov av reaktiv effekt i anläggningen. Vid konstruktion och beräkning av de kondensatorbatterier som skulle levereras till anläggningen fick man ta hänsyn till svängningarna i systemet och anpassa kapaciteten efter det.

LM POWER D450

Syftet med kondensatorbatterierna är att de tar hand om hela det reaktiva effektbehovet i anläggningen. Ett resultat av detta blir ökad produktivitet från generatorn, då man kan leverera mer aktiv effekt eftersom de inte behöver ta den reaktiva effekten ifrån nätet. Den reaktiva effekten skapas på plats med våra automatiska kondensatorbatterier.

Vi har nu kunnat mäta upp att strömmen i anläggningen har sänkts med ca 400 Ampere efter inkoppling av våra kondensatorbatterier samtidigt som produktionen av aktiv effekt har ökat, säger Niclas Jonsson som är projektledare på Linjemontage affärsområdet Industri och Service.

Nu har denna anläggning, som är baserad på förnybar energi, blivit ännu mer miljövänlig eftersom den kan producera el effektivare.

Matningen av de automatiska kondensatorbatterierna sker med skenpaket som är 19 m långt och klarar en belastning på 2500 Ampere. Skenpaketet är levererat av Mericon AB.

Läs mer om LM POWER och kondensatorbatterier på www.lmpower.se

Dela:

Hör av dig

Har du ett spännande projekt att berätta om? Eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? Här hittar du kontaktuppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!