Hem 2019-04-11T17:46:44+00:00

LINJEMONTAGE

Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster
som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder
inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning.

Information om ändrade ägarförhållanden.

Klicka här för information till pressen.

Klicka här för information till kunder och leverantörer.

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

0
Startade vi
0
Anställda
0
Länder
0
Kontor

Sökbara och lediga tjänster

ETT FÖRETAG – FYRA AFFÄRSOMRÅDEN

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

Affärsområdeschef

Håkan Johansson
Tel: 070-281 14 60
hakan.johansson@linjemontage.se

TRANSMISSION & LOKALNÄT

Affärsområdet omfattar byggnation av ledningsnät åt främst nätägare i norden. Våra kunder är ofta stora elbolag med stora distributionsanläggningar.

Vi levererar distributionsanläggningar, luftledningar, kabelnät och stationer samt kraftledningar upp till 400 kV. Transmission innebär oftast förstärkningar/nybyggnation av luftledningar i spänningsintervallet 36 kV- 400 kV. På spänningsnivån 36 kV – 220 kV utför vi även kabelförläggning inklusive skarvar och avslut. Gällande Lokalnätsdelen bygger vi i huvudsak kabelnät inom spänningsområdet 0,4 – 11 kV som ersätter befintliga uttjänta luftledningsnät.

Efter önskemål åtar vi oss totalutförande eller utförandeentreprenad i olika omfattning. I ett totalutförande tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till nyckelfärdig anläggning. För våra totalåttaganden använder vi egna eller inhyrda konsulter för projektering och beredning.

Vi strävar efter att hålla en hög nivå i våra projekt både vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och därmed skapa ett förtroende gentemot våra beställare som gör att man vill se oss som ett förstahandsval.

Affärsområdeschef

Lars Pettersson
Tel: 070-254 98 00
lars.pettersson@linjemontage.se

KRAFTANLÄGGNINGAR

Vi bygger nya och renoverar anläggningar utifrån kundernas behov.

Vårt uppdrag är att leverera driftsäkra kraftanläggningar som uppfyller gällande krav från marknaden. Målet är att vara en kostnadseffektiv och leveranssäker entreprenör som samtidigt jobbar med ständiga förbättringar. Inom ramen för alla våra uppdrag erhåller vi tjänster som planering, konstruktion, projektledning samt upphandling av entreprenader och produktion.

Vårt arbete är ett hantverk som kräver upplärning och erfarenhet, vi är helt beroende av kompetensen och samarbetet mellan all vår personal om vi ska lyckas bra i våra affärer. Därför satsar vi på löpande kompetensutbildning och fadderskap.

Affärsområdeschef

Anders Holgersson
Tel: 0702-44 55 44
anders.holgersson@linjemontage.se

SERVICE & UNDERHÅLL

Inom ramen för vår serviceverksamhet erbjuder vi våra kunder en helhetslösning som syftar till att minimera driftstörningar samt erhålla en så energieffektiv process som möjligt.

Våra tjänster levererar vi främst till elnätsbolag och industrikunder. Storlek på anläggningar är från mindre lågspänningskunder upp till större högspänningskunder och industrikoncerner.

Serviceverksamheten syftar till att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och erbjuda dem trygghetsavtal med förebyggande mätningar, service och underhåll. Verksamheten är bemannad med kompetenser inom projektledning, elkvalitet, elkonstruktion, provning/idrifttagning (commissioning), programmering, serviceteknik och montering.

– Periodisk tillsyn och underhåll på låg- och högspänningsanläggningar
– Ställverksbyten
– Reläskyddsbyten
– Fjärrkontrollbyten
– Transformatorbyten
– Montage, revisioner, gaspåfyllnad och injustering av brytare 0,4-145 kV
– Avslut/skarvar på högspänningskablar upp till 400 kV
– Mantelprovning av kablar upp till 400 kV
– Termografering
– Mätning, design och provning av ordningssystem
– Fast och portabel elkvalitetsmätning med tillhörande analyser och åtgärdsförslag
– Försäljning och installation av kompenseringsutrustning såsom kondensatorbatterier
– SCADA och energiövervakningssysteml
– Kommunikationslösningar och protokollomvandlingar inom PLC / RTU och fjärrkontroll

Affärsområdeschef

Jan Johnsson
Tel: 070-688 28 77
jan.johnsson@linjemontage.se

MONTAGEENTREPRENADER

På linjemontage har vi möjlighet att med egen personal utföra montage på både lokalnät/transmissionsnät och kraftanläggningar i spänningsnivåerna 0,4-400kV.

Verksamheten består främst i att resurssätta våra egna projekt med montörer men vi utför även elmontage till kunder där man önskar hyra in personal för att utföra specifika projekt.

Vårt mål är att vara det bästa valet för våra beställare och som ett led i detta så vidareutbildar vi oss kontinuerligt. För att säkra vårt eget men även branschens framtida rekryteringsbehov så har vi ett samarbete med bl.a. gymnasieskolorna i Vänersborg och Lidköping samt yrkeshögskolan i Åsbro där vi erbjuder praktikplatser.

– Skarv och avslut upp till 400kV på flera fabrikat
– Justering, provning och gasfyllning av brytare upp till 145kV
– Inmätning av kabel
– Mantelprovning
– Lindragning
– AMS-arbeten

KONTAKTA OSS

Linjemontage har kontor på flera platser i Sverige och ett kontor i Norge.

Postadress

Linjemontage AB
Box 134, 467 22 Grästorp

Telefon

0514 – 587 30

Fax

0514 – 519 71

Grästorp

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 20
467 40 Grästorp

Mölndal

Linjemontage AB
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal

Västerås

Linjemontage AB
Post: Glödgargränd 1
Besök: Metallverksgatan 4
Gods: Varmvalsvägen 3
721 30 Västerås

Skövde

Linjemontage AB
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Örebro

Linjemontage AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Linköping

Linjemontage AB
Låsbomsgatan 12
589 41 Linköping

Karlstad

Linjemontage AB
Gräsdalsgatan 9
653 43 Karlstad

Laholm

Linjemontage AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm

Härnösand

Linjemontage AB
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand

Sundsvall

Linjemontage AB
Storgatan 73
852 30 Sundsvall

Järfälla

Linjemontage AB
Ynglingavägen 1
177 57 Järfälla

Stenungsund

Linjemontage AB
Munkerödsvägen 27
444 32 Stenungsund

Norge / Norway

Linjemontage AS
Bjørnstadmyra 7
NO-1712 Grålum
NORWAY